Vụ Kinh tế vùng và Địa phương, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghi tổng kết công tác năm 2019

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2019, chiều ngày 23-12-2019, Vụ Kinh tế vùng và Địa phương, Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Hội nghi tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Tham dư và chủ trì buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Dự họp có đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị của Ban cùng toàn thể cán bộ chuyên viên của Vụ Kinh tế vùng và Địa phương.

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

phát biểu chỉ đạo

Năm 2019 Vụ Kinh tế vùng và Địa phương đã triển khai một số Đề án quan trọng, triển khai các kế hoạch nghiên cứu đề xuất, thẩm định, kiểm tra giám sát năm 2019 đúng tiến độ, đạt yêu cầu. Có thể kể ra một số nhiệm vụ nổi bật như: Triển khai đảm bảo tiến độ theo kế hoạch của Ban về Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Đề án "Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị về "phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ" và nhiều công việc quan trọng khác.

Đồng chí Vụ trưởng Vũ Trọng Bình báo cáo công tác

Về cơ bản, các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch chuyên môn đã được Vụ Kinh tế vùng và Địa phương tập trung triển khai, hoàn thành đúng theo tiến độ của Lãnh đạo Ban yêu cầu với chất lượng cao nhất. Công việc của vụ nhiều và khía cạnh địa phương còn khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, chế độ thông tin báo cáo của các địa phương không đầy đủ ảnh hưởng đến nhiệm vụ của vụ, cần tăng cường bám sát hơn nữa với địa phương, củng cố tổ chức, chức năng nhiệm vụ của bộ phân tham mưu về kinh tế - xã hội tại tỉnh ủy, thành ủy.

Tại buổi sơ kết, đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị của Ban đã đánh giá cao Vụ Kinh tế vùng và Địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Đại diện các vụ, đơn vị cũng đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tại địa phương của vụ, nhằm nâng cao sự đa dạng, hiệu quả trong công tác đặc thù với địa phương. Bên cạnh đó, các ý kiến thảo luận cũng đề nghị Vụ Kinh tế vùng và Địa phương cần nâng tăng cường nắm bắt các thông tin của địa phương.

Quang cảnh buổi tổng kết

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Trưởng ban Nguyễn Hồng Sơn ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác và sự nỗ lực cố gắng của Vụ Kinh tế vùng và Địa phương trong năm 2019. Đồng chí cho rằng, năm 2020 có rất nhiều đề tài, dự án đang thực hiện và là năm có nhiều sự kiện lớn, do đó khối lượng công việc là rất lớn. Vụ cần đảm bảo tinh thần đoàn kết nhất trí, không đợi kế hoạch chung của Ban mà chủ động lên kế hoạch cụ thể cho từng đề án để tổng kết. Cần nghiên cứu kỹ Nghị quyết đã được ban hành, các chương trình hành động của Chính phủ… Kết hợp với các viện, trường, các chuyên gia để thực hiện đề án theo đúng kế hoạch đề ra.

 

TTTTPT&DBKT