Chi bộ Vụ Xã hội tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 (2020-2025)

Chiều ngày 8/5/2020, Chi bộ Vụ Xã hội, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 (2020-2025). Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban; đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban phụ trách Vụ Xã hội là đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Vụ Xã hội tham dự Đại hội.

 Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Kinh tế Trung ương,

Phó Trưởng Ban phát biểu chỉ đạo

 

Chi bộ Vụ Xã hội hiện có 11 đồng chí đảng viên, trong đó đảng viên có trình độ trên đại học là 11/11 đồng chí, 05 tiến sỹ và 06 thạc sỹ. Nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Ban và Đảng ủy Cơ quan Ban Kinh tế Trung ương. Tập thể cán bộ đảng viên trong Chi bộ có trình độ chuyên môn, tư tưởng chính trị vững vàng, luôn có tinh thần làm việc với ý thức trách nhiệm cao, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và có ý thức giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí trong tập thể Chi bộ. Chi bộ luôn nhận được sự phối hợp, giúp đỡ chặt chẽ có hiệu quả của các chi bộ, các vụ, đơn vị trong cơ quan.

Quang cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ Vụ Xã hội hoàn thành tốt một số đề án như "Công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"; "Báo cáo giám sát việc thực hiện Kết luận 37-TB/TW ngày 26/5/2011 của Bộ Chính trị về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ công"; "Chủ trương, giải pháp đẩy mạnh phát triển thị trường lao động, thị trường khoa học, công nghệ 2016-2020",... Chi bộ luôn tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác. Luôn quan tâm thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Về công tác chuyên môn, các cán bộ, đảng viên Chi bộ luôn nâng cao chất lượng các đề án, thẩm định cũng như các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban giao. Thực hiện tốt công tác tổ chức, xây dựng Đảng, nghiêm túc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tại Chi bộ. Hoạt động của Chi bộ đã đi vào nề nếp, đảm bảo chất lượng.

Ban Chi ủy nhiệm kỳ mới

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban biểu dương kết quả công tác nhiệm kỳ vừa qua của Chi bộ Vụ Xã hội. Chi ủy đã lãnh đạo các đồng chí đảng viên Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng chí mong muốn Chi bộ Vụ Xã hội cần tiếp tục nỗ lực trong việc làm tốt công tác tư tưởng, khuyến khích động viên kịp thời các đảng viên trong Chi bộ, tăng cường quan hệ phối hợp công tác giữa Vụ với các cơ quan, ban ngành có liên quan để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nghiên cứu, đề xuất tham mưu của Vụ.

Đại hội đã ra mắt Ban Chi ủy nhiệm kỳ mới gồm các đồng chí:

Bí thư: Đồng chí Vũ Minh Quý

Phó Bí thư: Đồng chí Bùi Thị Kiều Ly

Chi ủy: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng

Tin, ảnh: Việt Dũng