Ban Kinh tế Trung ương họp Tổ Biên tập xây dựng Đề án “Phát triển công nghiệp vật liệu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Sáng ngày 14-5-2020, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức họp Tổ biên tập xây dựng Đề án "Phát triển công nghiệp vật liệu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Tổ trưởng Tổ Biên tập Đề án chủ trì buổi họp. Tham dự có các đồng chí thành viên Tổ Biên tập Đề án đại diện các ban, bộ, ngành, viện nghiên cứu và cơ quan liên quan.

Đề án "Phát triển công nghiệp vật liệu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" là một trong những nhiệm vụ công tác trọng tâm của Ban Kinh tế Trung ương năm 2020 trình Bộ Chính trị. Đề án do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan như Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông, Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam cùng Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí minh và một số viện, trường đại học, tập đoàn sản xuất và ứng dụng vật liệu công nghiệp. Đề án được nghiên cứu, xây dựng trong bối cảnh nước ta đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa để đến năm 2030, nước ta hoàn thành công nghiệp hóa, trở thành nước có thu nhập trung bình cao.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Nguyễn Đức Hiển và một số thành viên Thường trực Tổ Biên tập cùng các chuyên gia đã thảo luận, góp ý đối với dự thảo đề cương, kế hoạch, danh mục các chuyên đề, báo cáo đặt hàng và cách thức tổ chức triển khai Đề án. Các thành viên dự họp đã đánh giá cao công tác chuẩn bị của Thường trực Tổ Biên tập và tham gia ý kiến để hoàn thiện các dự thảo trước khi trình Ban Chỉ đạo và chính thức triển khai.

Đại diện Bộ Công Thương tham gia ý kiến

Kết luận buổi làm việc, Đồng chí Phó Trưởng Ban Nguyễn Đức Hiển cảm ơn các thành viên Tổ biên tập Đề án đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc và có tính chuyên môn cao. Đồng chí lưu ý về cách tiếp cận, phương pháp và khung phân tích của Đề án, các nội dung trọng tâm của Đề án và đề nghị Thường trực tổ biên tập tiếp thu ý kiến của các thành viên dự họp để hoàn thiện. Về tiến độ, Đề án sẽ hoàn thành để trình Bộ Chính trị vào Quý IV năm 2020./.

 

Quang cảnh buổi làm việc