Ban Kinh tế Trung ương tổ chức họp Tổ biên tập xây dựng Đề án “Phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Chiều ngày 15-5-2020, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức buổi họp Tổ biên tập xây dựng Đề án "Phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ Biên tập Đề án chủ trì buổi làm việc. Tham dự có các đồng chí là thành viên Tổ Biên tập Đề án cùng các đồng chí trong Vụ Công nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ Biên tập

Đề án phát biểu chỉ đạo

Đề án "Phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" là một trong những nhiệm vụ công tác chuyên môn trọng tâm của Ban Kinh tế Trung ương năm 2020. Đề án do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng. Mục tiêu tổng quát của Đề án là xây dựng trình Bộ Chính trị Ban hành Nghị quyết hoặc kết luận về chủ trương, chính sách đô thị hóa và phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Trung, Phó  Vụ trưởng phụ trách Vụ Công nghiệp

tham gia ý kiến

Phát biểu gợi mở buổi họp, đồng chí Phó Trưởng Ban Nguyễn Đức Hiển đề nghị các thành viên Tổ Biên tập thảo luận, cho ý kiến về các dự thảo đề cương, kế hoạch, danh mục các báo cáo và chuyên đề đặt hàng các cơ quan và cá nhân liên quan, dự kiến phân công nhiệm vụ Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập, trong đó tập trung vào 5 nhóm vấn đề: 1- Cách tiếp cận, phương pháp và khung nghiên cứu của Đề án; 2- Các nhiệm vụ và nội dung nghiên cứu chủ yếu của Đề án; 3- Nhận diện những vấn đề lớn của quá trình đô thị hóa và phát triển đô thị Việt Nam; 4- Định hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu; 5- Cách thức tổ chức triển khai nghiên cứu, xây dựng Đề án.

Các nhà khoa học tham gia ý kiến

Tại buổi làm việc, đã có 19 thành viên Tổ Biên tập là các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ quản lý tại các ban, bộ, ngành Trung ương tham gia ý kiến. Nhìn chung, các ý kiến đều đánh giá cao công tác chuẩn bị của Thường trực Tổ Biên tập, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết nghiên cứu Đề án quan trọng này, góp ý hoàn thiện thêm về đề cương và kế hoạch nghiên cứu. Các ý kiến cũng đồng tình cao với việc đề xuất đổi tên Đề án thành "Đô thị hóa và phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" như phương án 1 của Thường trực Tổ Biên tập.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Nguyễn Đức Hiển và một số thành viên Thường trực Tổ Biên tập cùng các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý đã trao đổi về các công việc liên quan đến công tác phối hợp trong xây dựng Đề án.

Các nhà khoa học tham gia ý kiến

Kết luận buổi làm việc, Đồng chí Phó Trưởng Ban Nguyễn Đức Hiển cảm ơn các thành viên Tổ biên tập Đề án đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc và có tính chuyên môn cao; đồng chí đã tóm lược 11 nhóm nội dung góp ý của các thành viên và giao Vụ Công nghiệp hoàn thiện các tài liệu của Đề án trình Ban Chỉ đạo. Về tên của Đề án, Thường trực Tổ Biên tập sẽ có thuyết minh để kiến nghị đổi tên Đề án cho phù hợp. Đồng chí đề nghị các bộ ngành triển khai báo cáo chuyên đề phù hợp. Tổ Biên tập và các thành viên thuộc các bộ ngành cần chia sẻ thông tin, phối hợp tốt nhất để xây dựng dữ liệu, đảm bảo phục vụ tốt cho công tác xây dựng đề án. Đồng chí nhấn mạnh, đây là Đề án lớn, liên ngành, liên lĩnh vực, có tính hội nhập, quốc tế cao, vì vậy rất cần đóng góp của các nhà khoa học, bộ ngành, cần có sự cộng tác chặt chẽ của các thành viên Tổ trong thời gian tới. Đồng chí Phó Trưởng Ban cũng đã kết luận về tiến độ từng nhiệm vụ cần triển khai trong thời gian tới để có thể hoàn thành Đề án vào Quý IV năm 2020./.

Quang cảnh buổi làm việc

Trung tâm TTPTDBKT