Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chiều ngày 02-7-2020, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về xây dựng báo cáo kinh tế vĩ mô. Tham dự cuộc họp có đồng chí Trần Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cùng đại diện Bộ Tài chính.

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa trao đổi với đại diện UBCK Nhà nước

Theo đồng chí Phó Trưởng Ban Nguyễn Hữu Nghĩa trao đổi tại cuộc họp, tình hình kinh tế vĩ mô, thị trường chứng khoán có nhiều biến động từ đầu năm đến nay. Đồng chí cho biết, Báo cáo kinh tế vĩ mô của Ban Kinh tế Trung ương sắp tới sẽ có nội dung về thị trường chứng khoán. Trong đó, sẽ có đánh giá về mặt tích cực, tiêu cực, xem xét các dòng vốn của các nhà đầu tư trong 6 tháng đầu năm. Qua báo cáo, trong bối cảnh thị trường đang tái cấu trúc mạnh mẽ, đây cũng là việc Đảng ta quan tâm.

Đồng chí Trần Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trao đổi với đồng chí Phó Trưởng Ban

 

Đồng chí Trần Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã trao đổi với đồng chí Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương về tình hình thị trường tài chính, đưa ra một số ý kiến thảo luận nhằm đóng góp cho Báo cáo. Trên góc độ ngành, đồng chí đã trao đổi về các khía cạnh của vấn đề, về tiến độ thời gian hoàn thành công việc.

Quang cảnh buổi làm việc

Đồng chí Phó Trưởng Ban cũng trao đổi với đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Bộ Tài chính về tình hình thị trường tài chính, qua đó làm cơ sở để Ban Kinh tế Trung ương xây dựng Báo cáo kinh tế vĩ mô, một sản phẩm quan trọng của Ban. Theo đồng chí, tình hình dịch Covid-19 đã tác động đến thị trường, đến kinh tế vĩ mô, qua đó cần có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị để sản phẩm của Ban đạt chất lượng tốt nhất.

Trung tâm TTPT&DBKT