Kết quả điểm xét tuyển công chức năm 2020

THÔNG BÁO

Kết quả điểm xét tuyển công chức năm 2020

 

Căn cứ kết quả xét tuyển công chức của Hội đồng xét tuyển công chức năm 2020, Ban Kinh tế Trung ương thông báo kết quả điểm xét tuyển công chức kỳ xét tuyển công chức năm 2020, như sau:

  1. Kết quả điểm xét tuyển công chức năm 2020 và danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển (có bảng tổng hợp kèm theo);
  2. Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn xét tuyển. Kết quả thi sẽ được niêm yết trên trang thông tin điện tử và tại trụ sở của cơ quan trong thời gian 15 ngày theo quy định.

Ban Kinh tế Trung ương thông báo để các thí sinh biết./.

KẾT QUẢ KỲ XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC VÀ

DANH SÁCH DỰ KIẾN TRÚNG TUYỂN KỲ XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2020

(Kèm theo Thông báo số           -TB/BKTTW ngày       /8/2020 của Ban Kinh tế Trung ương)

 

Số báo danh

Họ và tên

Ngày sinh

Dân tộc

Giới tính

Nguyên quán

Nơi cư trú

Vị trí đăng ký thi tuyển

Tổng hợp điểm xét tuyển

Kết quả xét tuyển

Điểm phỏng vấn

Điểm ưu tiên

Tổng điểm
(100 điểm)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

01

Lý Đại Hùng

3/1/1989

Nùng

Nam

Ba Nhất, Phú Thượng, Võ Nhai, Thái Nguyên

Nhà 305A, tập thể A13, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Chuyên viên phòng Hành chính - Quản trị, Văn phòng Ban

83

5

88

Dự kiến trúng tuyển 

02

Phạm Thị Ngọc Thu

29/4/1997

Kinh

Nữ

Phú Thanh, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

418 Quang Trung, Phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội

Chuyên viên phòng Hành chính - Quản trị, Văn phòng Ban

78

 0

78

 

 

 

 

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

Cao Đức Phát

(Đã ký)