Tọa đàm “Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch trong quá trình đô thị hóa và phát triển đô thị ở Việt Nam: Thực trạng giai đoạn 2011-2020 và kiến nghị, đề xuất cho giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Chiều ngày 21-8-2020, tại Ban Kinh tế Trung ương diễn ra Tọa đàm với chủ đề "Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch trong quá trình đô thị hóa và phát triển đô thị Việt Nam: Thực trạng giai đoạn 2011-2020 và kiến nghị, đề xuất cho giai đoaạn đầu năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" trong khuôn khổ chuỗi các tọa đàm chuyên đề phục vụ xây dựng Đề án "Đô thị hóa và phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, các cơ quan liên quan xây dựng trình Bộ Chính trị vào cuối Quý IV năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Tổ trưởng Tổ Biên tập Đề án phát biểu chỉ đạo

Đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Tổ trưởng Tổ Biên tập Đề án cùng đồng chí Đinh Trọng Thắng, Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và đồng chí Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam đồng chủ trì buổi tọa đàm.

Dồng chí Đinh Trọng Thắng, Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại tọa đàm

Trình bày báo cáo chính tại tọa đàm là các chuyên gia trong lĩnh vực quy hoạch đô thị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hội Quy hoạch phát triển đô thị, Sở Quy hoạch kiến trúc Thành phố Hà Nội, nguyên Kiến trúc sư trưởng Thành phố Hà Nội và lãnh đạo Tập đoàn VinGroup, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD). Tham dự và trao đổi tại toạ đàm có đại diện Hiệp hội các đô thị Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Hiệp hội BĐS Việt Nam, Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, các đồng chí nguyên là Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng, nguyên Viện trưởng Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia, Bộ Xây dựng, các lãnh đạo Tập đoàn Geleximco, Hanaka…, và các đồng chí thường trực Tổ Biên tập Đề án, cán bộ vụ Công nghiệp, Ban Kinh tế Trung ương.

Đồng chí Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam phát biểu tại tọa đàm

Phát biểu khai mạc và đề dẫn tọa đàm, đồng chí Phó Trưởng Ban Nguyễn Đức Hiển đã nêu lý do, mục đích của buổi tọa đàm nhằm tham vấn sâu các chuyên gia để phục vụ xây dựng Đề án. Đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung làm rõ 4 nhóm vấn đề: 1- Về phương pháp luận, cách tiếp cận mới về xây dựng quy hoạch phát triển đô thị và các quy hoạch khác trong quá trinh công nghiệp hóa; kinh nghiệm quốc tế về xây dựng và thực hiện, giám sát quy hoạch, bài học rút ra đối với Việt Nam; 2- Đánh giá, lãm rõ về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chiến lược, quy hoạch đô thị hóa và phát triển đô thị gắn với phát triển kinh tế - xã hội; về các quy hoạch chuyên ngành khác liên quan đến đô thị hóa và phát triển đô thị; 3- Thực tiễn tổ chức thực hiện các quy hoạch về phát triển đô thị Việt Nam và quy định liên quan đến đô thị hóa: các kết quả đạt được, hạn chế, tồn tại và các nguyên nhân chủ yếu; 4- Đề xuất, kiến nghị mục tiêu, định hướng những giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng, tổ chức và giám sát, kiểm tra thực hiện quy hoạch trong quá trình đô thị hóa và phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ông Đào Nọc Nghiêm, Nguyên Kiến trúc sư trưởng Thành phố Hà Nội tham gia ý kiến

Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia đã trình bày ý kiến chuyên sâu về đô thị hóa và phát triển đô thị Việt Nam. Các ý kiến tập trung vào một số vấn đề như: Tầm quan trọng cũng như sự cần thiết sớm ban hành Nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị về đô thị hoá và phát triển đô thị; đánh giá tổng quan về đô thị hoá và phát triển đô thị nước ta, trong đó nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của quy hoạch đô thị trong tổng thể quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; làm rõ hơn tác động của yếu tố thị trường và khẳng định vai trò của tư nhân trong phát triển đô thị. Nhiều ý kiến cho rằng trong phát triển đô thị cần chú trọng đến hệ thống hạ tầng khung, quan tâm đến không gian ngầm và kết nối các khu đô thị; cần có mô hình thể chế cho các công trình hạ tầng kỹ thuật liên vùng; xây dựng hệ thống đô thị quốc gia nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ đất nước, đồng thời cần đảm bảo phát triển hài hoà giữa khu vực đô thị và nông thôn… Các ý kiến đều thống nhất cần có đột phá về chủ trương, thể chế để thúc đẩy nhanh hơn quá trình đô thị hoá, xem đây là động lực tăng trưởng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Bên cạnh đó, môt số ý kiến cho rằng khâu tổ chức thực hiện quy hoạch còn yếu kém, đây là nguyên nhân chính đối với nhiều bất cập hiện nay; ngoài ra, Luật Quy hoạch 2017 có phạm vi điều chỉnh rất lớn nên cần có lộ trình quá độ để triển khai thực hiện đồng bộ, điều chỉnh bổ sung nhiều luật liên quan; thực tế cho thấy quá trình triển khai xây dựng các quy hoạch tỉnh còn chậm và gặp nhiều khó khăn do việc phân vùng còn chưa thống nhất, thiếu quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng; hiện nay, số lượng đô thị tuy nhiều nhiều nhưng chất lượng không cao, còn manh mún…

Ông Lê Khắc Hiệp, Phó Chủ tịch Tập đoàn VinGroup tham gia ý kiến

Các doanh nghiệp tham gia toạ đàm đã báo cáo về các kết quả, thành tựu của mình về phát triển đô thị, chú trọng đến định hướng phát triển đô thị thông minh. Dưới góc nhìn của doanh nghiệp, đại diện tập đoàn Vingroup cho rằng cần phát triển thành phố vệ tinh theo hướng đa cực, các khu đô thị đa chức năng có quy mô lớn và gắn với môi trường sinh thái, nhà nước nên có chính sách khuyến khích bằng thể chế, chú trọng xây dựng những trục giao thông chính kết nối vào khu trung tâm. Đại diện tổng công ty HUD đánh giá là phát triển nhà ở xã hội tuy có kết quả tích cực nhưng đã bắt đầu bộc lộ một số bất cập và mong muốn được tham gia, đóng góp kiến của các nhà đầu tư trong quá trình sửa đổi Luật Quy hoạch đô thị và qua kinh nghiệm thực tiễn, đề xuất nhà nước cần có chính sách quản lý quỹ đất ngay từ khi quy hoạch. Trong khi đó, đại diện tập đoàn Geleximco cho rằng trong quy hoạch đô thị hoá và phát triển đô thị cần chú trọng đến các quy hoạch về giao thông, nhất là về giao thông đường bộ cần có quy hoạch, tầm nhìn dài hạn, hiện nay nhiều dự án phát triển đô thị bị vướng mắc, chờ đợi vì chưa có quy hoạch tỉnh; đại diện Tập đoàn Hanaka đề nghị cần quan tâm đến các tiện ích hạ tầng đô thị trong quy hoạch, đồng thời có cơ chế khuyến khích đầu tư các tiện ích hạ tầng này gắn với quyền khai thác sử dụng…

Đồng chí Phạm Quang Tuyến, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố Hà Nội phát biểu ý kiến

Kết luận tọa đàm, đồng chí Phó Trưởng Ban Nguyễn Đức Hiển đã khái quát những nội dung được các đại biểu trao đổi, thống nhất tại buổi tọa đàm, đồng thời đồng chí phát biểu cảm ơn các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các bô, ngành, địa phương, các hiệp hội và doanh nghiệp đã đóng góp những ý kiến tâm huyết, có giá trị tại toạ đàm. Đồng chí giao Thường trực Tổ Biên tập tổng hợp, chắt lọc và tiếp thu trong quá trình xây dựng dự thảo Đề án và đề nghị các thành viên tham dự toạ đàm tiếp tục nghiên cứu và tham gia thêm ý kiến trong quá trình xây dựng Đề án.

Ông Đinh Đức Thắng, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị phát biểu ý kiến