Tọa đàm chuyên gia với chủ đề “Bộ tiêu chí khung nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”

Chiều ngày 04-01-2021, tại Ban Kinh tế Trung ương diễn ra Tọa đàm chuyên gia với chủ đề "Bộ tiêu chí khung nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa". Đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực chủ trì Tọa đàm. Tham dự Tọa đàm có PGS.TS Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, cùng đại diện một số Viện, Trường Đại học, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam…; cùng các đồng chí cán bộ đại diện cho các vụ của Ban Kinh tế Trung ương.

Đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực chủ trì Tọa đàm

 

Phát biểu khai mạc và đề dẫn Tọa đàm, đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực nêu rõ: Vấn đề tiêu chí nền kinh tế thị trường luôn được xem là rất quan trọng đối với nước ta. Ban Kinh tế Trung ương luôn lắng nghe các ý kiến từ các chuyên gia, nhà khoa học để tham mưu cho Đảng ra chủ trương, đó là điều cần thiết đối với cơ quan của Đảng.

PGS.TS Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu ý kiến

Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu đã thảo luận về cơ sở lý luận của nền kinh tế thị trường và cần bám vào văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII về kinh tế thị trường…

Các đại biểu cũng thảo luận sâu về một nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế; làm rõ mục tiêu, ưu việt, hạn chế của kinh tế thị trường… Đây là những vấn đề có tính học thuật rất cao, được các chuyên gia cùng nhau thảo luận thống nhất.

Kết luận Tọa đàm, đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực Cao Đức Phát cảm ơn các chuyên gia, nhà khoa học đã đóng góp những ý kiến sâu sắc và có giá trị. Đồng chí cho rằng, kết quả của cuộc Tọa đàm này là sự đóng góp cho Ban Kinh tế Trung ương trong công tác tham mưu cho Đảng.

Phòng Truyền thông