Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm việc với tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ)

Ngày 5/4/2021, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã có buổi làm việc với tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) do ông Christoph Klinnert, Giám đốc Chương trình thích ứng với biến đổi khí hậu Đồng bằng sông Cửu Long làm trưởng đoàn. Buổi làm việc về về hỗ trợ nghiên cứu nhằm phát triển bền vững vùng ĐBSCL có tính đến yếu tố thích ứng biến đối khí hậu.

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Trưởng Ban Nguyễn Hồng Sơn cảm ơn đoàn công tác của GIZ đã đến làm việc với Ban. Đồng chí giới thiệu về chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ban Kinh tế Trung ương; nhấn mạnh buổi làm việc để tăng cường hợp tác của Ban Kinh tế Trung ương với GIZ trong đó đầu mối là vụ Kinh tế vùng và địa phương, đồng thời chia sẻ thuận lợi và khó khăn trong thời gian tới.

Ông Christoph Klinnert, Giám đốc Chương trình thích ứng với biến đổi khí hậu Đồng bằng sông Cửu Long của GIZ

phát biểu ý kiến

Bắt đầu từ năm 2015, sự hợp tác giữa Ban Kinh tế Trung ương và Chương trình biến đổi khí hậu của GIZ đã bắt đầu khởi động. Hai bên đã phối hợp tổ chức nhiều sự kiện thành công, Ban Kinh tế Trung ương cũng đã báo cáo với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả của các sự kiện. Trong những năm tiếp theo, hai bên tiếp tục hợp tác, phối hợp nhiều vấn đề quan trọng, nhất là với kinh nghiệp và năng lực của GIZ sẽ góp phần cho việc xây dựng các Đề án của Ban Kinh tế Trung ương, trong đó có tổng kết Nghị quyết số 21/NQ-TW ngày 20/01/2003 về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh - quốc phòng vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thời kỳ 2001 - 2010 và Kết luận 28 về Đồng Bằng sông Cửu Long đưa ra những tầm nhìn, chủ trương, quan điểm, biện pháp, giải pháp, từ đó có những cơ chế, chính sách phù hợp, thu hút được nguồn lực để phát triển vùng ĐBSCL. 

Đồng chí Phạm Hồng Hải, Vụ trưởng Vụ kinh tế Vùng và Địa phương phát biểu ý kiến

Tại buổi tọa đàm, Ông Klinnert - đại diện tổ chức GIZ cũng đã giới thiệu về tình hình hoạt động của tổ chức, về tình hình dự án của GIZ trong những năm sắp tới, về Chương trình thích ứng với biến đổi khí hậu mà GIZ đang triển khai. Các ý kiến tập trung vào việc thích ứng với biến đổi khí hậu, trong đó, mục đích phát triển kinh tế - xã hội và lấy người dân làm trung tâm. 

Kết luận buổi Tọa đàm, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn cảm ơn tổ chức GIZ đã hợp tác và giúp đỡ Ban trong thực hiện các Đề án của Ban. Đồng chí cho rằng, việc tổng kết nghị quyết của Đảng là vấn đề rất toàn diện, bao gồm nhiều lĩnh vực. Về khu vực ĐBSCL thì có nhiều vấn đề liên quan đến kinh tế vùng, trong đó đặc biệt là biến đổi khí hậu cần ứng phó của toàn vùng. Đồng chí đánh giá cao sự hợp tác và hỗ trợ của GIZ; đề nghị các bên làm việc với nhau cụ thể hơn nữa, đặc biệt là vụ Kinh tế Vùng và Địa phương với GIZ để thực hiện nghiên cứu, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ của Ban. Đồng chí cũng đề nghị GIZ có sự hỗ trợ, phối hợp trong việc tổ chức các hội nghị, hội thảo của Ban.

P. Truyền thông