Tọa đàm về một số nội dung liên quan đến quá trình thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW

Sáng ngày 06-04-2021, tại Ban Kinh tế Trung ương diễn ra Tọa đàm góp ý xây dựng Kế hoạch, đề cương tổng kết, chuyên đề và thảo luận một số vấn đề cần tập trung tháo gỡ trong quá trình thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản thành nước công nghiệp hiện đại và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp. Đồng chí Cao Đức Phát, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương chủ trì Tọa đàm. Dự họp có một số chuyên gia, nhà khoa học cùng các đồng chí cán bộ Vụ Nông nghiệp – Nông thôn, Ban Kinh tế Trung ương.

Đồng chí Cao Đức Phát chủ trì Tọa đàm

Tại buổi Tọa đàm, các chuyên gia, nhà khoa học đã chia sẻ ý kiến về quá trình thực hiện các nội dung Nghị quyết đã đề ra trong thời gian qua. Các ý kiến cho rằng, đất đai là vấn đề quan trọng, vì vậy cần trao đổi, tổng hợp thật kỹ lưỡng. Các ý kiến thảo luận cũng nêu đánh giá vấn đề dưới góc độ ngành, địa phương, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn về Nghị quyết 19. Các ý kiến cũng đề xuất cách thức thức hiện, sự phối hợp giữa các Viện nghiên cứu và bộ, ngành để hoàn thành nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Vũ Việt, Phó Giám đốc Học viện Tài chính phát biểu ý kiến

PGS Nguyễn Xuân Trường, Học viện Tài chính phát biểu ý kiến

 

Kết luận tọa đàm, đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực Cao Đức Phát cảm ơn các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học đã đóng góp những ý kiến sâu sắc và có giá trị, làm cơ sở tổng hợp báo cáo. Đồng chí nhấn mạnh, các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu là sự đóng góp quan trọng cho Ban Kinh tế Trung ương trong công tác tham mưu cho Đảng.

GS Trần Đức Viên tham gia thảo luận

Ông Nguyễn Đắc Nhẫn, Viện trưởng Viện Quản lý đất đai tham gia ý kiến

Quang cảnh buổi Tọa đàm

P. Truyền thông