Đồng chí Cao Đức Phát, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương làm việc trực tuyến với Học Viện nông nghiệp Việt Nam về báo cáo nội dung 02 chuyên đề phục vụ Tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW và 26-NQ/TW

Thực hiện Chương trình công tác của Ban, chiều ngày 31-5-2021, đồng chí Cao Đức Phát, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương đã có buổi làm việc trực tuyến với Học Viện nông nghiệp Việt Nam về báo cáo nội dung 02 chuyên đề phục vụ Tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW về đất đai và chuyên đề "Tăng cường năng lực hệ thống phòng chống dịch bệnh và quản lý an toàn thực phẩm trong Nông nghiệp" phục vụ Tổng  kết 15 năm  thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về "nông nghiệp, nông dân, nông thôn".

Buổi làm việc trực tuyến

 

Buổi làm việc có sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, tập trung vào các vấn đề chính như: Giới thiệu bối cảnh và nhu cầu tăng cường năng lực hệ thống phòng chống dịch bệnh và quản lý an toàn thực phẩm trong Nông nghiệp; tầm quan trọng và sự cần thiết phải đề xuất giải pháp tăng cường năng lực hệ thống phòng chống dịch bệnh và quản lý an toàn thực phẩm trong Nông nghiệp với mục tiêu phục vụ tốt nhất cho Tổng kết các Nghị quyết19-NQ/TW và 26-NQ/TW.

Đề cương Chuyên đề của Học viên Nông nghiệp

Tại cuộc họp, các chuyên gia, nhà khoa học đã thảo luận, đưa ra nhiều nội dung quan trọng, qua đó Ban Kinh tế Trung ương thu được nhiều ý kiến có giá trị phục vụ cho việc tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW và xây dựng Báo cáo Đề án.

Trung tâm TTPTDBKT