Ban Kinh tế Trung ương tổ chức buổi làm việc thảo luận, góp ý của các chuyên gia vào Báo cáo Tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW

Chiều ngày 12 tháng 7 năm 2021, tại Ban kinh tế Trung ương đã diễn ra buổi làm việc thảo luận, góp ý của các chuyên gia vào Báo cáo Tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Ban chấp hành Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Tham dự hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ biên tập; Cao Đức Phát, Nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương, các đồng chí là thành viên Tổ Biên tập cùng các chuyên gia, nhà khoa học.

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ biên tập

phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn cho biết, đây là cuộc làm việc để có thêm luận cứu để hoàn thiện Báo cáo Tổng kết sau khi có Dự thảo lần 1. Đồng chí mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học góp ý thêm những nội dung cần thảo luận sâu theo các nhóm quan điểm và nội dung tổng kết. Đặc biệt, cần thêm ý kiến sâu về các vấn đề quản lý và sử dụng đất đai, chỉ ra những vấn đề cần kế thừa và phát triển thêm, cũng như những vấn đề mới; gợi ý thêm những điểm cần đưa vào báo cáo.

Đồng chí Cao Đức Phát, Nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực tham gia ý kiến

 

Tại buổi làm việc, các chuyên gia, nhà khoa học đã tập trung thảo luận các vấn đề trong lý luận và thực tiễn, đóng góp nhiều luận điểm quan trọng. 

GS. Đặng Hùng Võ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tham gia ý kiến

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Trưởng Ban Nguyễn Hồng Sơn cảm ơn các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, bám sát các nội dung yêu cầu. Trên cơ sở đó, Tổ Biên tập tiếp thu, chắt lọc đưa vào báo cáo, góp phần cho công tác Tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW.

Quang cảnh buổi làm việc

 

Trung tâm Thông tin, Phân tích và Dự báo kinh tế