Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tham dự và phát biểu tham luận tại Hội thảo trực tuyến Trao đổi thông tin và kinh nghiệm giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Chi-lê.

Sáng ngày 06-8-2021, tại trụ sở Ban Đối ngoại Trung ương đã diễn ra Hội thảo trực tuyến Trao đổi thông tin và kinh nghiệm giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Chi-lê. Tham dự Hội thảo, về phía Đảng ta có đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại; đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Trương Quang Hoài Nam, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; đồng chí Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và các đồng chí thuộc Ban Đối ngoại Trung ương. Về phía Đảng Cộng sản Chi-lê có sự tham dự của đồng chí Cờ-lau-đi-ô đê Nê-gờ-ri, Bí thư Trung ương, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Chi-lê và các đại biểu các cơ quan của Đảng Cộng sản Chi-lê.

Toàn cảnh Hội thảo

Hội thảo được tổ chức để trao đổi thông tin và kinh nghiệm giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Chi-lê, trong bối cảnh quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Chi-lê ngày càng gắn bó, phát triển mạnh hơn. Trên bình diện quốc gia, năm 2011, hai nước ký Hiệp định Thương mại tự do (FTA), đưa Việt Nam trở thành một đối tác quan trọng của Chi-le tại Đông Nam Á. Hai nước đã thiết lập quan hệ đối tác toàn diện năm 2007, ký FTA năm 2011 và Chi-lê đã trở thành đối tác kinh tế thương mại quan trọng của Việt Nam tại Mỹ la tinh. Hai nước đồng quan điểm trên hầu hết các vấn đề lớn của thế giới, là chủ thể tích cực và có trách nhiệm tại nhiều cơ chế đa phương. Ngày 25/3/2021 vừa qua, tại Thủ đô Santiago, Bộ Ngoại giao Chi-le phối hợp cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Chi-lê tổ chức kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ Ngoại giao hai nước (25/3/1971 - 25/3/2021). Đảng Cộng sản Chi-lê và Đảng Cộng sản Việt Nam có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp từ lâu. Hai Đảng thường xuyên trao đổi, điện mừng nhân dịp Đại hội và các sự kiện quan trọng.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương phát biểu

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đã chào mừng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Chi-lê, Đồng chí đánh giá cao Hội thảo là hoạt động có ý nghĩa cập nhật tình hình mỗi Đảng, sẽ đưa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Chi-lê phát triển hơn nữa. Đồng chí thông báo với phía bạn thông tin về Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Đồng chí Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương cũng đã thông tin với Đảng Cộng sản Chi-le về tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam; tình hình Đảng ta trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, Hội thảo hôm nay nhằm trao đổi các vấn đề hai Đảng cùng quan tâm, hỗ trợ cho hoạt động giữa hai Chính phủ và quan hệ nhân dân hai nước.

Đồng chí Cờ-lau-đi-ô đê Nê-gờ-ri, Bí thư Trung ương, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Chi-lê

(người đầu tiên bên trái hàng thứ 3) phát biểu trực tuyến)

Tại Hội thảo, các đồng chí thuộc đoàn đại biểu của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Chi lê đã trình bày các tham luận quan trọng. Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã trình bày tham luận với tiêu đề "Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa". Trong tham luận, đồng chí Đỗ Ngọc An nhấn mạnh chủ đề của Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam là "Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí sức mạnh thời đại, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu đến giữa thế kỷ 21 Việt Nam trở thành nước phát triển theo định hướng XNCH". Từ đó, Đại hội XIII đã xác định nhiệm vụ: Hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế.

Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương trình bày tham luận

Đồng chí nhấn mạnh, Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một đột phá lý luận cơ bản và sáng tạo của Việt Nam; là thành quả lý luận quan trọng qua 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, xuất phát từ thực tiễn Việt Nam và tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của thế giới. Đó là một nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế, có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế: Kinh tế Nhà nước, kinh tế tập thể và hợp tác xã, kinh tế tư nhân, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, có sự quản lý của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng xác định: Hội nhập kinh tế quốc tế là trọng tâm của hội nhập quốc tế, "chủ động, tích cực hội nhập quốc tế", "nâng cao năng lực, mức độ, chất lượng hội nhập quốc tế". Thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có mối quan hệ biện chứng, tác động lẫn nhau rất lớn, thực hiện tốt hai nhiệm vụ này sẽ tạo điều kiện thuận lợi để khai thác và phát huy hai động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Đồng chí Đỗ Ngọc An cũng thông tin đến Hội thảo: Thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là chủ trương nhất quán trong lãnh đạo phát triển đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam. Việt Nam là một thành viên luôn chủ động, tích cực, có trách nhiệm phối hợp dẫn dắt hội nhập khu vực. Hiện nay đại dịch Covid-19 đặt ra những thách thức và tư duy, nhận thức mới trên toàn thế giới. Việc thực hiện chủ trương lớn nêu trên của Đảng trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã giúp Việt Nam vượt qua khó khăn của dịch bệnh, biến hoạt động kinh tế quốc tế trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, thực hiện thành công "chiến lược mục tiêu kép" được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao, đảm bảo duy trì hoạt động ổn định của mắt xích Việt Nam trong chuỗi sản xuất toàn cầu. Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ kinh tế quốc tế. Đồng thời, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế và tăng cường hội nhập. Đây là những khâu đột phá để đảm bảo chất lượng tăng trưởng, tạo động lực đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững và trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045 nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước.

Tại hội thảo, các đại biểu, diễn giả của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Chi-lê đã trình bày nhiều tham luận, thảo luận quan trọng. Các đại biểu phía Đảng Cộng sản Chi-lê đã trình bày các tham luận, trao đổi về tình hình của Đảng Cộng sản Chi-lê; về tình hình kinh tế - xã hội cũng như tình hình chính trị của nước bạn, qua đó cung cấp thêm thông tin cho Hội thảo. Các ý kiến trao đổi, thảo luận tại hội thảo này giúp hai Đảng tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và thắt chặt tình cảm tốt đẹp giữa hai quốc gia nằm hai bên bán cầu./.

Trung tâm TTPT&DBKT