Phó Trưởng Ban Nguyễn Thành Phong làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội

Chiều ngày 19/10/2021, Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương đã có buổi làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội về phối hợp công tác giữa hai cơ quan. Tham dự và chủ trì buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thành Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban và GS.TS Lê Quân - Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Tham dự buổi làm việc còn có đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị của Ban Kinh tế Trung ương, Ban Giám đốc và đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị và các trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong phát biểu chỉ đạo

Phát biểu mở đầu buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thành Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao vai trò của các cơ sở giáo dục đại học, các viện nghiên cứu, đặc biệt là Đại học Quốc gia Hà Nội trong công tác nghiên cứu, góp ý về chính sách lớn của đất nước. Đồng chí nhấn mạnh, Ban Kinh tế Trung ương là cơ quan tham mưu cấp chiến lược cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về các chủ trương, chính sách lớn về kinh tế - xã hội với 15 Nghị Quyết, Kết luận có tầm chiến lược; góp phần thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước; trong đó, có các nghị quyết có tầm quan trọng với sự phát triển của nền kinh tế đất nước như Nghị quyết 10-NQ/TW, Nghị quyết số 11-NQ/TW, Nghị quyết số 12-NQ/TW, Nghị quyết số 52- NQ/TW… Ban Kinh tế Trung ương cũng phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, xây dựng Đề án cho một số địa phương trình Trung ương. Đồng chí nhấn mạnh, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, không thể không kể đến sự phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học, trong đó có Đại học Quốc gia Hà Nội. Đồng chí đánh giá cao Đại học Quốc gia Hà Nội với nhiều năm truyền thống và bề dày kinh nghiệm, đã đào tạo được nguồn nhân lực chất lượng cao, có nhiều thành tích được Đảng và Nhà nước ghi nhận. Đồng chí mong muốn các đại biểu sẽ thảo luận về các nội dung cụ thể và cách thức hợp tác giữa hai cơ quan.

GS.TS Lê Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu chào mừng, GS.TS Lê Quân - Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã giới thiệu cơ cấu tổ chức, tình hình hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội; chương trình hợp tác giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và Ban Kinh tế Trung ương. Đồng chí mong muốn trong thời gian sắp tới, các chuyên gia của Đại học Quốc gia Hà Nội được tham gia sâu hơn vào các đề án do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì; hợp tác xây dựng một cơ sở dữ liệu về kinh tế - xã hội… GS.TS Lê Quân cũng mong muốn Ban Kinh tế Trung ương ủng hộ việc nâng cao vị thế của Đại học Quốc gia Hà Nội với các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp với thế mạnh là khoa học - công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực.

PGS TS. Nguyễn Hoàng Hải, Phó Giám đốc Thường trực ĐHQGHN phát biểu ý kiến

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị của Ban Kinh tế Trung ương, Ban Giám đốc và đại diện các trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội đã thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến tình hình hợp tác hiện nay giữa hai cơ quan; việc thực hiện Quy chế phối hợp và đề xuất các chương trình hợp tác trong thời gian tới.

Quang cảnh buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thành Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương trân trọng cảm ơn các ý kiến đề xuất chất lượng, thể hiện tâm huyết của các nhà khoa học. Đồng chí khẳng định vai trò tư vấn chính sách của Đại học Quốc gia Hà Nội - Cơ sở nghiên cứu, giáo dục hàng đầu Việt Nam hiện nay; mong muốn các nhà khoa học tiếp tục có những ý kiến đóng góp cho Ban Kinh tế Trung ương trong quá trình xây dựng, nghiên cứu các Đề án trình Trung ương. Đặc biệt, đồng chí đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội tập trung xây dựng và đưa ra dự báo về các mô hình phát triển kinh tế - xã hội; các đề xuất trên cơ sở nghiên cứu thực tế, Ban Kinh tế Trung ương sẽ lắng nghe và có cơ sở cho xây dựng báo cáo tham mưu cho Trung ương. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đề nghị các vụ của Ban, cũng như các đơn vị của Đại học Quốc gia Hà Nội theo nhiệm vụ được giao và theo từng đề án của Ban, cần tích cực hợp tác nghiên cứu, trao đổi thông tin, tài liệu khoa học…/.

Trung tâm Thông tin, Phân tích và Dự báo kinh tế