Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào thực chất

"Việc học tập và làm theo Bác đã dần dần trở thành thường xuyên, thành thói quen, ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên".

Hai năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các tổ chức Đảng trên toàn quốc đã đem lại nhiều kết quả tích cực. Kết quả này từng bước đẩy lùi suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ Đảng viên, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát trển kinh tế, xã hội ở các địa phương và trong cả nước.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào thực chất - ảnh 1Ảnh minh họa: Chủ tịch Hồ Chí Minh -Ảnh tư liệu TTXVN

 

Trong báo cáo mới đây tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được tổ chức nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890-19/05/2018), Ban Bí thư Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam đánh giá việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong 2 năm qua đạt được những kết quả tích cực, toàn diện và đồng bộ.

Nhiều cách làm hay

Trong 2 năm qua, Thành ủy Cần Thơ đã tổ chức 633 cuộc triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với hơn 45 ngàn đảng viên tham gia học tập, đạt tỷ lệ trên 97%. Các cấp ủy đã kịp thời cụ thể văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố cho phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Thành phố cũng chỉ đạo các địa phương, đơn vị phải chọn những việc khó, những vấn đề nổi cộm, tồn đọng để thực hiện, qua đó tạo sự đột phá của mỗi đơn vị trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh và trong triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Thành phố cũng xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, chấn chỉnh, uốn nắn những hạn chế khi triển khai Chỉ thị 05.

Ông Trần Việt Trường, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ, nêu rõ:"Triển khai thực hiện Chỉ thị 05 này phải đi vào thực chất, không hình thức, không qua loa chiếu lệ. Triển khai người thật, việc thật mô hình thật và gương tốt điển hình tiêu biểu, phải có sự kiểm tra giám sát chặt chẽ trên các địa phương, đơn vị. Chỉ đạo cho các địa phương, đơn vị nhất là các cơ quan chuyên trách tham mưu thực hiện Chỉ thị số 05 làm sao triển khai tốt hơn nữa trên địa bàn của thành phố Cần Thơ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất hơn, hiệu quả hơn."

Theo tinh thần đó, các tổ chức cơ sở đảng, các đảng viên của thành phố Cần Thơ thực hiện mô hình sổ tay "Làm theo gương Bác", ghi chép lại kế hoạch và những phần việc đã thực hiện trong một ngày, sau đó cuối tháng sẽ báo cáo những phần việc đã thực hiện hoặc chưa đạt. Từ đó mỗi cán bộ, đảng viên tự đánh giá, tự soi, tự sửa để nâng cao ý thức tự giác trong học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh. Định kỳ 6 tháng một lần, mỗi đảng viên tự nhận xét về mình trước 27 nhóm biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống "tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong nội bộ để đánh giá quá trình phấn đấu của từng bản thân.

Việc thực hiện Chỉ thị 05 ngày càng đi vào chiều sâu

Hai năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trên địa bàn thành phố Cần thơ đã đạt được nhiều kết quả với nhiều mô hình hay, gương điển hình tiên tiến được phát huy nhân rộng. Cũng như Cần Thơ, kết quả thực hiện Chỉ thị 05 ở nhiều tỉnh thành khác trong cả nước đã từng bước đẩy lùi về suy thoái đạo đức, lối sống trong cán bộ Đảng viên, tạo sự thống nhất trong từng Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội. Nhiều phong trào thi đua được cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể phát động đã góp phần giải quyết những vấn đề nổi cộm, tồn đọng ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên. Đặc biệt là trong các cơ quan, đơn vị đã phát huy vai trò của cán bộ, công chức, viên chức và người đứng đầu. Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị có nội dung thiết thực, cụ thể hơn. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết được thực hiện bài bản, đồng bộ. Qua đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng trở nên thực chất, đi vào chiều sâu. Ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đánh giá:   

"Việc học tập và làm theo Bác đã dần dần trở thành thường xuyên, thành thói quen, ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và nhiều người dân trong cả nước, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng cấp, từng địa phương, đơn vị. Kết quả thực hiện Chỉ thị 05 cùng với kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 góp phần làm cho vai trò, vị trí, uy tín của Đảng góp phần thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị trên phạm vi cả nước và các địa phương đơn vị.

Kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị góp phần không nhỏ vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng cộng sản Việt Nam về phát triển kinh tế xã hội. Hơn thế nữa, việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với  thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 đã bước đầu ngăn chặn được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tăng cường sức mạnh lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.

Theo VoV


VIDEO CLIP

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình dự Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Đại học Hà Nội

  • Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình dự Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Đại học Hà Nội
  • Họp Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”
  • [Video] Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình tham dự Hội thảo Xây dựng và phát triển tỉnh Thừa thiên Huế
  • Hội nghị “Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020 tại Bộ Giao thông vận tải