Ngày 10/4 sẽ diễn ra Hội thảo khoa học “Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp vật liệu đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” tại Thành phố Hồ Chí Minh

Dự kiến, ngày 10 tháng 4 năm 2021, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Bộ Khoa học và công nghệ và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp vật liệu đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" tại Khách sạn REX, 141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Công nghiệp dệt - ảnh minh họa

Hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ chuỗi hội thảo, tọa đàm để phục vụ xây dựng đề án "Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì nghiên cứu trình Hội nghị Trung ương 6 vào năm 2022.

Hội thảo khoa học "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp vật liệu đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" dự kiến sẽ thu hút sự tham gia của trên 300 đại biểu là lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, các doanh nghiệp, hiệp hội, trường đại học, viện nghiên cứu, chuyên gia và một số tổ chức quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp vật liệu.

Hội thảo sẽ tập trung phân tích, làm rõ về một số nội dung chủ yếu như: tình hình phát triển công nghiệp và ngành công nghiệp vật liệu của Việt Nam; thực trạng nguồn nhân lực ngành công nghiệp vật liệu; nhận diện bối cảnh, xu thế và tư duy, cách tiếp cận mới trong thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045; xu thế phát triển ngành công nghiệp vật liệu trên thế giới và những vấn đề đặt ra đối với ngành công nghiệp vật liệu nói chung cũng như đối với đào tạo, phát triển nhân lực ngành công nghiệp vật liệu nói riêng; kinh nghiệm quốc tế về phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp vật liệu; đề xuất, kiến nghị các chủ trương, chính sách lớn cho phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp vật liệu đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Trung tâm Thông tin, Phân tích và Dự báo kinh tế