Tọa đàm khoa học “Kinh tế đô thị Việt Nam: Thực trạng và các khuyến nghị cho giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Trong khuôn khổ chuỗi các tọa đàm chuyên đề phục vụ xây dựng Đề án "Đô thị hóa, phát triển đô thị và phát triển kinh tế đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045", sáng 27-4-2021, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương tổ chứcđã diễn ra Tọa đàm khoa học "Kinh tế đô thị Việt Nam: Thực trạng và các khuyến nghị cho giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án chủ trì Tọa đàm.

Toàn cảnh Tọa đàm khoa học

Tham dự Tọa đàm có đại diện một số Bộ, ngành tham gia xây dựng Đề án như: Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các thành viên Vụ Công nghiệp, Ban Kinh tế Trung ương tham gia Tổ Biên tập xây dựng Đề án cùng với  một số chuyên gia, nhà khoa học có nhiều nghiên cứu chuyên sâu về phát triển đô thị và phát triển kinh tế đô thị.

Đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án

phát biểu khai mạc Tọa đàm.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn tọa đàm, đồng chí Phó Trưởng Ban Nguyễn Đức Hiển đã báo cáo về quá trình chuẩn bị Đề án trình Bộ Chính trị và mục đích của buổi tọa đàm nhằm tham vấn sâu các chuyên gia để hoàn thiện các phần nội dung của Đề án, trong đó tập trung vào trọng tâm là phát triển kinh tế đô thị. Theo đó, nội dung của buổi Tọa đàm sẽ tập trung vào ba nhóm vấn đề chính: (1)- Nhận định, đánh giá về thực trạng phát triển kinh tế đô thị thời gian qua, các kết quả đạt được, hạn chế tồn tại và nguyên nhân; (2)- Phân tích, dự báo xu thế phát triển kinh tế đô thị trên thế giới; các nhân tố tác động đến phát triển kinh tế đô thị; phân tích những kinh nghiệm quốc tế về phát triển kinh tế đô thị trong khu vực và trên thế giới; (3)- Đề xuất quan điểm phát triển kinh tế đô thị Việt Nam trong giai đoạn tới; gợi mở các mục tiêu, tầm nhìn, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

GS.TS Nguyễn Đình Hương, Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phát biểu ý kiến

Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia đã trình bày các nghiên cứu về đô thị hóa và phát triển kinh tế đô thị tại Việt Nam; đặc biệt trong đó có các bài nghiên cứu của TS. Nguyễn Lưu Bảo Đoan, Trưởng Bộ môn và Giám đốc Chương trình Bất động sản, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh về "Kinh tế đô thị Việt Nam" và bài nghiên cứu của TS Nguyễn Ngọc Hiếu, Giảng viên Quản trị đô thị, Chương trình Phát triển Đô thị Bền vững (SUD), Đại học Việt Đức (VGU) về "Kinh tế đô thị và mô hình kinh doanh mới". Tọa đàm cũng đã trao đổi, thảo luận chuyên sâu các vấn đề theo các nội dung theo đề dẫn và gợi ý trực tiếp của đồng chí Phó Trưởng Ban Nguyễn Đức Hiển, chủ trì tọa đàm. Thông qua phân tích thực trạng về đô thị hóa, phát triển đô thị và phát triển kinh tế đô thị, các chuyên gia và nhà khoa học cũng như các Bộ, ngành đã thống nhất cần có những đột phá về chủ trương, thể chế để thúc đẩy nhanh hơn quá trình đô thị hoá, đẩy mạnh phát triển kinh tế đô thị gắn với tái cơ cấu các ngành kinh tế đô thị, xem đây là động lực tăng trưởng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội đất nước; đồng thời cũng đặt ra các yêu cầu trong phát trển kinh tế đô thị trong thời gian tới cần phải gắn chặt với phát triển các thành phố thông minh, phát triển kinh tế xanh, bền vững, bao trùm.

 

TS. Nguyễn Lưu Bảo Đoan, Trưởng Bộ môn và Giám đốc Chương trình Bất động sản, Trường Đại học Kinh tế

Thành phố Hồ Chí Minh trình bày bài nghiên cứu

Kết luận tọa đàm, đồng chí Phó Trưởng Ban Nguyễn Đức Hiển đã khái quát những nội dung được các đại biểu trao đổi, thống nhất tại buổi tọa đàm, đồng thời cảm ơn các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các bộ, ngành, đã đóng góp những ý kiến tâm huyết, có giá trị tại toạ đàm. Đồng chí giao Thường trực Tổ Biên tập nghiên cứu tối đa, tổng hợp, chắt lọc các ý kiến có giá trị để hoàn thiện dự thảo Đề án và đề nghị các thành viên tham dự toạ đàm tiếp tục nghiên cứu và tham gia thêm ý kiến trong quá trình xây dựng Đề án./.

Trung tâm Thông tin Phân tích và Dự báo kinh tế