Công bố kết quả bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV
Theo thông tin từ Ủy ban Bầu cử Quốc gia, chiều 10/6, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia tổ chức họp báo công bố Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử Quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV. Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh ứng cử tại Đơn vị bầu cử tỉnh Khánh Hòa và đã được cử tri Khánh Hòa bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XV với tín nhiệm cao.
 
Theo đó, thay mặt Hội đồng bầu cử quốc gia, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký Nghị quyết số 748/NQ-HĐBCQG về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.
 
Hội đồng Bầu cử quốc gia thông qua nghị quyết công bố kết quả bầu cử
 
Phiên họp thứ 7 của Hội đồng Bầu cử quốc gia
 
Nghị quyết nêu rõ, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố, các cơ quan có liên quan và các cá nhân theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
 
Trước đó, sáng 10/6, tại phiên họp thứ 7 Hội đồng bầu cử quốc gia, với 100% thành viên có mặt biểu quyết, Hội đồng bầu cử quốc gia đã thông qua Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Hội đồng bầu cử quốc gia cũng đã thông qua Nghị quyết công bố kết quả và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV bằng hình thức bỏ phiếu kín.
 
Tổng số danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV được Hội đồng Bầu cử quốc gia thông qua gồm 499 người.
 
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh ứng cử tại Đơn vị bầu cử tỉnh Khánh Hòa và đã được cử tri Khánh Hòa bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XV với tín nhiệm cao.
 
(Tổng hợp theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ)