Tọa đàm “Phát triển công nghiệp sản xuất vải, sơ, sợi, da, gỗ và cao su của Việt Nam”

Sáng ngày 31-7-2020, tại Ban Kinh tế Trung ương diễn ra Tọa đàm với chủ đề "Phát triển công nghiệp sản xuất vải, sơ, sợi, da, gỗ và cao su của Việt Nam". Đây là tọa đàm thứ hai trong chuỗi các tọa đàm phục vụ xây dựng Đề án "Phát triển công nghiệp vật liệu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì trình Bộ Chính trị vào cuối Quý IV năm 2020.

Đồng chí  Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Tổ trưởng Tổ Biên tập Đề án phát biểu tại

buổi tọa đàm

Đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Tổ trưởng Tổ Biên tập Đề án chủ trì buổi tọa đàm. Tham dự tọa đàm có các đại biểu thuộc Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Hiệp hội da giày; Hội Giấy và bột giấy… cùng các đồng chí Thường trực Tổ Biên tập Đề án và cán bộ Vụ Công nghiệp, Ban Kinh tế Trung ương.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn tọa đàm, đồng chí Phó Trưởng Ban Nguyễn Đức Hiển đã làm rõ về lý do, mục đích của buổi tọa đàm. Đồng chí nhấn mạnh tầm quan trọng của sản xuất vải, sơ, sợi, da, gỗ và cao su của Việt Nam. Các ngành này giải quyết vấn đề an sinh xã hội, việc làm rất lớn. Tuy nhiên, nếu xét về tham gia chuỗi giá trị toàn cầu thì các doanh nghiệp Việt Nam còn nhiều hạn chế. Vì vậy, Tọa đàm nhằm lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học và các doanh nghiệp, phục vụ cho xây dựng Đề án về Công nghiệp vật liệu.

Ông Lê Tiến Trường, Chủ tịch Tập đoàn Dệt may Việt Nam phát biểu tại tọa đàm

Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia, nhà khoa học đã trình bày ý kiến chuyên sâu về ngành công nghiệp sản xuất vải, sơ, sợi, da, gỗ và cao su của Việt Nam. Các ý kiến cho rằng, đây là ngành công nghiệp quan trọng của nước ta. Việc phát triển công nghiệp phụ trợ cho các ngành này đã đạt được tiến bộ nhất định nhưng còn nhiều hạn chế. Nhu cầu nguyên liệu không đủ, phải đi nhập khẩu. Các sản phẩm khác như bông, cao su, giấy, da giày cũng gặp khó khăn. Vấn đề cốt yếu là cần nâng cao năng lực cạnh tranh trong từng nhóm sản phẩm trong bối cảnh hội nhập.

Các ý kiến chuyên gia và doanh nghiệp cũng cho rằng, Việt Nam khi gia nhập WTO cũng đã có nhiều chuyển biến trong ngành công nghiệp sản xuất vải, sơ, sợi, da, gỗ và cao su. Tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế giá nguyên liệu, giá vận chuyển, về công tác đào tạo; nhân lực có trình độ cao, có tay nghề kỹ thuật cũng không nhiều. Ngành dệt may Việt Nam vẫn còn có tiềm năng phát triển khá tốt trong 15-20 năm tới. Để đón bắt những cơ hội đó, các đại biểu kiến nghị nhiều ý kiến như: Cần xác định rõ vị trí của ngành vải, sơ, sợi, da, gỗ và cao su trong ngành công nghiệp; cần có chiến lược thu hút FDI... Bên cạnh đó, cần đầu tư phát triển mạnh mẽ về khoa học công nghệ trong ngành công nghiệp đặc thù này.

Quang cảnh tọa đàm

Kết luận tọa đàm, đồng chí Phó Trưởng Ban Nguyễn Đức Hiển cảm ơn các chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp đã đóng góp những ý kiến có giá trị, Ban Kinh tế Trung ương sẽ tổng hợp, chắt lọc và tiếp thu trong quá trình xây dựng dự thảo Đề án. Đồng chí đề nghị các chuyên gia tiếp tục phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu, tham gia ý kiến trong quá trình xây dựng Đề án./.

Trung tâm Thông tin PT&DBKT