Hội nghị Góp ý báo cáo tổng kết Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị khóa IX về “Phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng – an ninh vùng Trung du miền núi Bắc Bộ đến năm 2020”

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến và đảm bảo nghiêm ngặt các quy định về phòng chống Covid. Tham dự hội nghị có các đồng chí UVTW Đảng, Bí thư tỉnh ủy và Thường trực tỉnh ủy của 15 tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ; các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập; lãnh đạo các sở, ngành liên quan của 15 tỉnh trung du và miền núi Bắc bộ

Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: Sau 17 năm thực hiện Nghị quyết 37 và Kết luận 26-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2020, hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra đã được hoàn thành, trong đó, nhiều chỉ tiêu đạt mức cao hơn trung bình toàn quốc; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao; quốc phòng – an ninh được bảo đảm, biên giới quốc gia được bảo vệ vững chắc; nhiều điểm nghẽn, hạn chế dần được khơi thông; lợi thế trong nhiều ngành, lĩnh vực được phát huy; bản sắc văn hóa các dân tộc được giữ gìn và phát huy…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế như: chưa khai thác hết tiềm năng, lợi thế của vùng; sự phát triển của các địa phương trong vùng có xu hướng phân hoá mạnh; tình hình các loại tội phạm vẫn còn diễn biến phức tạp…

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết nghị quyết chủ trì Hội 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 37-NQ/TW nhấn mạnh, vùng Trung du và miền núi Bắc bộ là khu vực có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước. Bên cạnh những mặt đạt được, quá trình thực hiện nghị quyết vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Để khắc phục, tháo gỡ những nút thắt, nhằm định hướng phát triển vùng trung du và miền núi Bắc bộ trong thời gian tới, Bộ Chính trị đã giao Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương liên quan tổ chức tổng kết Nghị quyết 37-NQ/TW. Kết quả tổng kết là cơ sở quan trọng để Ban Chỉ đạo tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề ra các định hướng, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội vùng trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Để Hội nghị đạt hiệu quả cao, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 37-NQ/TW đề nghị các đại biểu tập trung đi sâu, bổ sung và làm rõ những lợi thế và thách thức mà Nghị quyết 37- NQ/TW chưa đề cập đến, nhất là trong bối cảnh mới; phát hiện các nguồn lực, nhân tố mới mà quá trình tổng kết cần mở rộng nghiên cứu và làm rõ. Trên cơ sở đó, đề xuất trúng và toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội vùng và các địa phương trong vùng, biến các điều kiện bất lợi trở thành lợi thế trong phát triển…

Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hà Giang tham gia góp ý vào báo cáo tại Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã góp ý nhiều nội dung để đề xuất với Ban chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện việc tổng kết Nghị quyết 37-NQ/TW một cách toàn diện, sâu sắc, qua đó xác định được định hướng phát triển mới cho giai đoạn tới của toàn vùng. Trong đó, các địa phương như Bắc Giang, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Lai Châu, Tuyên Quang, Điện Biên, Thanh Hóa... đề xuất cần tập trung đánh giá kỹ và xác định rõ thế mạnh của từng địa phương để đề xuất xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tổng thể vùng; cần đánh giá sâu hơn về kết quả thực hiện quy hoạch vùng, ; cần có đánh giá so sánh, cập nhật số liệu các chỉ tiêu phù hợp; cần có cơ chế đặc thù riêng cho vùng, có sự phối hợp trong xây dựng các tuyến giao thông kết nối; dịch chuyển lao động trong vùng, chú trọng hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng, kết nối du lịch liên vùng; ưu tiên phát triển thế mạnh của các địa phương tạo ra các chuỗi liên kết, gắn kết các địa phương,…

Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai phát biểu ý kiến tại hội nghị

 

Lãnh đạo tỉnh Sơn La tham gia ý kiến tại đầu cầu Sơn La

Bên cạnh đó, ý kiến của một số địa phương đề nghị  chú trọng đến công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động ở nông thôn; bảo vệ môi trường sinh thái; cần có chính sách ưu tiên phát triển điện năng lượng, năng lượng tái tạo; khai thác tiềm năng phát triển kinh tế trên đất dốc; cần bổ sung thêm về chính sách đầu tư cho phát triển rừng, công nghệ chế biến đối với cây mắc ca…bổ sung thêm kết quả liên kết giữa các tỉnh trong việc di dân tái định cư thủy điện của tỉnh Sơn La và Lai Châu; rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu về tỉ lệ xử lý chất thải rắn, bổ sung nội dung du lịch sinh thái tại các địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, nội dung du lịch về nguồn…

Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn phát biểu tham luận tại đầu cầu Lạng Sơn

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tham gia góp ý tại đầu cầu Thái Nguyên

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 37- NQ/TW đánh giá cao sự tích cực làm việc,  những ý kiến đóng góp thẳng thắn, tâm huyết, toàn diện…góp phần làm cho Hội nghị thành công tốt đẹp.

Thay mặt Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 37-NQ/TW ,đồng chí Trần Tuấn Anh tiếp thu toàn bộ các ý kiến đóng góp , các kiến nghị, đề xuất của các địa phương . Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo sẽ xem xét, tổng hợp bổ sung, hoàn thiện báo cáo tổng kết Nghị quyết 37-NQ/TW và đề xuất Bộ Chính trị ban hành nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc bộ giai đoạn mới.

Đặng Việt Dũng