NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 59 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ: Cần Thơ phát triển phải mang lại lợi ích cho cả vùng

Ngày 8.9, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 5.8.2020 của Bộ Chính trị "về xây dựng và phát triển Thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đến dự

và chủ trì hội nghị.

 

Năm 2005, Bộ Chính trị (khóa IX) đã ban hành Nghị quyết số 45-NQ/TW "về xây dựng và phát triển TP.Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước".

Sau hơn 15 năm thực hiện Nghị quyết này, ngày 5.8 vừa qua, Bộ Chính trị (khóa XII) đã tiếp tục ban hành Nghị quyết số 59-NQ/TW, với quan điểm: "Xây dựng và phát triển Cần Thơ thành thành phố trung tâm vùng ĐBSCL, sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc sông nước Cửu Long.

Tính đến nay, kinh tế - văn hóa - xã hội Cần Thơ đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Kinh tế TP tăng trưởng khá, chất lượng và quy mô nền kinh tế được nâng lên, là địa phương duy nhất trong vùng ĐBSCL có điều tiết ngân sách về Trung ương.

Giai đoạn 2006-2019, tăng trưởng kinh tế của thành phố đạt mức bình quân 7,27%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước, cao nhất trong vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL, hằng năm đóng góp khoảng 12% GRDP của vùng ĐBSCL, tổng sản phẩm bình quân đầu người đến cuối năm 2019 đạt 88,3 triệu đồng, gấp 7,1 lần so với năm 2005.

Cần Thơ đã thực hiện tốt công tác quy hoạch và phát triển đô thị; trở thành đô thị loại I trực thuộc Trung ương với tỷ lệ đô thị hóa năm 2019 đạt khoảng 70%, cao hơn gần 2 lần so với mức trung bình cả nước. Cần Thơ là một trong 6 đô thị trọng điểm thực hiện đề án phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu và hướng tới là đô thị hạt nhân của vùng ĐBSCL.

Quan cảnh Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 5.8.2020 của Bộ Chính trị "về xây dựng và phát triển Thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Ảnh: T.L

 

Tiếp đà phát triển, Nghị quyết số 59 đã xác định rõ mục tiêu phát triển đến năm 2030 "Cần Thơ là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng ĐBSCL; là trung tâm của vùng về thương mại dịch vụ, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học và công nghệ, văn hóa, thể thao; là đô thị hạt nhân vùng ĐBSCL; đời sống vật chất tinh thần của người dân đạt mức cao; tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quốc phòng, an ninh bảo đảm vững chắc".

Tầm nhìn đến năm 2045, "Cần Thơ là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc sông nước vùng ĐBSCL; thuộc nhóm thành phố phát triển khá ở Châu Á".

Đồng chí Nguyễn Văn Bình đánh giá cao sáng kiến của Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến trực tiếp tới tận các điểm cầu cấp xã trong toàn TP; khẳng định sự chủ động, trách nhiệm, cách làm sáng tạo, thiết thực và hiệu quả cùng quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền TP.Cần Thơ trong triển khai đưa Nghị quyết 59 sớm đi vào cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, xây dựng và phát triển Cần Thơ không chỉ cho Cần Thơ mà trở thành trung tâm vùng; theo đó, cần thực hiện đồng bộ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng theo đúng tinh thần phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt.

Về phát triển kinh tế xã hội, với tư cách là một thành phố trung tâm cần phải có sức hút và sức lan tỏa; hiện, Cần Thơ đang thu hút phát triển riêng cho thành phố mà chưa đặt đúng trọng tâm là sức lan tỏa theo hướng hỗ trợ các địa phương khác.

Với vai trò trung tâm vùng, Cần Thơ phải giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa sức hút và sức lan tỏa thì mới thực hiện được vai trò là trung tâm trong nhìn nhận của địa phương khác và phát triển bền vững.

Cần Thơ cần xây dựng thành 1 trung tâm về văn hóa, giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học công nghệ…, không nhất thiết cái gì cũng phải là số 1 trong vùng thay vào đó với tư cách là 1 trung tâm vùng, thành phố cần coi việc phát triển không những có lợi cho Cần Thơ mà còn phải mang lợi ích tới cho cả vùng.

Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị Thành phố cần làm tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực hiệu quả; đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ để xây dựng Cần Thơ trở thành 1 trung tâm về chính trị, hành chính.

Theo laodong.vn