Hội thảo “Phát triển bền vững thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Sáng mai, ngày 23 tháng 5 năm 2020 tại Cần Thơ, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Thành ủy Cần Thơ sẽ tổ chức Hội thảo "Phát triển bền vững thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Ảnh minh họa

Đây là một sự kiện có tầm quan trọng đặc biệt đối với thành phố Cần Thơ, với mục đích tạo diễn đàn để các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo địa phương và doanh nghiệp cùng trao đổi, thảo luận về các quan điểm, cơ chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển bền vững thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội thảo cung cấp thêm các luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc tổng kết Nghị quyết 45-NQ/TW, ngày 17/02/2005 của Bộ Chính trị về "xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" và đề ra các phương hướng phát triển bền vững thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hội thảo có sự tham gia của các đồng chí Lãnh đạo: Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 45-NQ/TW; đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ Biên tập Đề án. Sự kiện có sự tham gia của hơn 100 đại biểu là đại diện lãnh đạo một số Ban, Bộ, ngành Trung ương; Lãnh các Ban, Sở ngành của thành phố Cần Thơ, đặc biệt là các chuyên gia, nhà khoa học, các Viện, trường Đại học và doanh nghiệp. 

 

TTTTPT&DBKT