Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hữu Nghĩa tham dự Chương trình Cafe Doanh nhân HUBA lần thứ 48

Sáng ngày 16-11-2019, Tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra chương trình "Cà phê doanh nhân" lần thứ 48, 16-11, với chủ đề "Doanh nghiệp, doanh nhân hiến kế phát triển kinh tế TP HCM và đất nước" do Hiệp hội Doanh nhân TPHCM tổ chức. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã tham dự chương trình.

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại hội nghị lễ

Chương trình nhằm hưởng ứng Cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế", đã được Ban Kinh tế Trung ương và một số cơ quan liên quan phát động vào ngày 3-9-2019. Cuộc vận động đã và đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng doanh nhân cả nước, đặc biệt là TP HCM. Ngay sau khi Ban Kinh tế Trung ương phát động Cuộc vận động và Thành ủy TP HCM kêu gọi người dân hiến kế phát triển TP, Hiệp hội DN TP HCM (HUBA) đã vận động DN hội viên tích cực tham gia. Theo HUBA, mục đích của Cuộc vận động nhằm phát huy tinh thần dân chủ, thực chất, có chiều sâu của cộng đồng DN nhằm xây dựng và phát triển TP cũng như khơi dậy và phát huy hơn nữa tinh thần sáng tạo, ý thức trách nhiệm, đóng góp trí tuệ, tình cảm, tâm huyết của cộng đồng DN góp phần xây dựng, bảo vệ, phát triển TP và đất nước về mọi mặt. HUBA đã nhận được một số góp ý tâm huyết của DN về giải pháp tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế TP nhanh, bền vững, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế TP; phát triển hệ thống DN, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó là hiến kế cho giải pháp thực hiện hiệu quả các chương trình đột phá; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực...

Trên phạm vi cả nước, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cũng đang kêu gọi cộng đồng DN tích cực tham gia hiến kế bởi chính sự trải nghiệm của DN sẽ mang đến những đề xuất, kiến nghị hiệu quả về cơ chế, chính sách. Theo Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc, không ai hiểu thuận lợi, khó khăn trong sản xuất, kinh doanh bằng DN. Do đó, việc góp ý, hiến kế của DN cần được đón nhận. Khi đã nghe, đã hiểu, điều quan trọng là cần khẩn trương sửa đổi, bổ sung cho kịp thời. 

Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế

Chủ tịch Hiệp hội Chu Tiến Dũng tặng hoa đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa

Tại Chương trình, ban tổ chức sẽ tạo không gian, dẫn dắt DN nói ra những vướng mắc, kiến nghị lẫn sáng kiến. Trên cơ sở đó, HUBA sẽ tổng hợp tổng hợp, báo cáo UBND TP HCM và đề xuất chọn các đơn vị, cá nhân có nội dung hiến kế nổi bật để tham gia Cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triền kinh tế".

Phát biểu chỉ đạo tại Chương trình, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, trong hơn 30 năm đổi mới vừa qua, Đảng ta luôn xác định và thực hiện quan điểm nhất quán phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, đồng thời đã ban hành nhiều đường lối, chủ trương quan trọng về đổi mới và phát triển kinh tế đem lại thành tựu phát triển kinh tế to lớn và làm lên cơ đồ chưa từng có của đất nước ta ngày nay.

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII đã đem lại những kết quả quan trọng đối với phát triển kinh tế đất nước cũng như cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế doanh nghiệp, doanh nhân vẫn gặp còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động và nền kinh tế nước ta chưa phát triển nhanh và bền vững, trong đó có nguyên nhân quan trọng là thể chế, cơ chế, chính sách còn nhiều bất cập, thiếu đồng bộ đang là lực cản cho quá trình đổi mới và phát triển kinh tế của nước ta cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nhân. Với quan điểm mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước phải xuất phát từ thực tiễn khách quan, Ban Kinh tế Trung ương và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Đài Truyền hình Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đồng chủ trì chỉ đạo cùng 5 đơn vị báo, đài tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế" vào ngày 3/9/2019 tại Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Huba và Ken

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, Cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế" khẳng định sự coi trọng của Đảng và Nhà nước đối với vai trò, vị trí của doanh nghiệp, doanh nhân trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước nhằm phát huy trí tuệ, dân chủ, lòng tự hào, tự tôn dân tộc và tinh thần trách nhiệm, tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế; nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII và góp phần đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

huba-03-3753-1573905852.jpg

Các đại biểu chụp hình luu niện trong chương trình cafe doanh nhân Huba lần thứ 48

Đồng chí đánh giá cao Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM là nơi gắn bó thiết thực, chia sẻ những kinh nghiệm thành công cũng như những khó khăn, rào cản đối với cộng đồng DN TP.HCM trong nhiều năm qua, cũng như  "Café Doanh nhân HUBA" trở thành nơi hội tụ và diễn đàn để các doanh nghiệp, doanh nhân chia sẻ cơ hội, thách thức, khó khăn, vướng mắc và trao đổi kinh nghiệm, đưa ra đề xuất, kiến nghị với cơ quan chức năng.

Đồng chí đề nghị các doanh nghiệp, doanh nhân TPHCM có nhiều kiến nghị, đóng góp, đề xuất về cơ chế, chính sách phát triển TPHCM. Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị, các doanh nghiệp, doanh nhân TPHCM tham gia có những bài viết gửi về Cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế" do Ban Kinh tế Trung ương và các cơ quan liên quan tổ chức.

Thành Trung