Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình

Ngày 12-8-2020, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Thái Bình.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 

Báo cáo của tỉnh Thái Bình cho biết, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Thái Bình đã nỗ lực, phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIX. Kinh tế liên tục tăng trưởng khá, chất lượng tăng trưởng được cải thiện, quy mô và tiềm lực nền kinh tế được nâng lên. Tổng sản phẩm GRDP bình quân 5 năm (2016-2020) ước tăng 9%/năm, vượt mục tiêu Đại hội XIX đề ra (8,6%/năm), cao hơn mức trung bình cả nước và gấp 1,3 lần mức tăng trưởng của 5 năm trước (6,7%/năm). Quy mô nền kinh tế và GRDP bình quân đầu người có bước tăng mạnh, năm 2020 ước cao gấp 1,8 lần năm cuối nhiệm kỳ trước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng; tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ đạt 77,4%, tăng 11,4% so với năm 2015. Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp đạt kết quả khá tốt cả về số lượng dự án và vốn đầu tư. Thu ngân sách trên địa bàn luôn vượt xa dự toán được giao, năm cuối nhiệm kỳ ước đạt cao gấp gần 2 lần năm đầu nhiệm kỳ. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được chú trọng đầu tư xây dựng bằng nhiều nguồn vốn, nhất là nguồn vốn xã hội hóa. Hoàn thành xây dựng nông thôn mới trên phạm vi toàn tỉnh; bộ mặt đô thị, nông thôn ngày càng được cải thiện theo hướng văn minh, hiện đại. Văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được tăng cường; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân được nâng lên.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình phát biểu tại Hội nghị

Tuy nhiên, bên cạnh đó nhiệm kỳ qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Kinh tế của tỉnh tuy đạt tốc độ tăng trưởng khá, nhưng chất lượng tăng trưởng chưa cao. Quy mô nền kinh tế còn nhỏ, hiệu quả, sức cạnh tranh còn thấp. Việc thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế và các ngành sản xuất còn chậm, chưa đạt yêu cầu đề ra. Nông nghiệp chủ yếu vẫn trong tình trạng sản xuất nhỏ, manh mún. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn yếu kém. Chất lượng tham mưu, chất lượng thực thi công vụ ở một số ngành, địa phương, nhất là ở cơ sở còn nhiều bất cập, trách nhiệm không cao. Công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao còn hạn chế. Công tác giáo dục tư tưởng chính trị có lúc, có nơi chưa được quan tâm đúng mức.

Vì vậy, với nền tảng phát triển, tiềm năng, lợi thế cũng như những tồn tại, hạn chế bộc lộ trong thời gian vừa qua, Thái Bình sẽ phải xác định phát triển như thế nào trong giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo để phù hợp với bối cảnh trong nước và quốc tế đang có nhiều diễn biến phức tạp - Đây là những mong muốn để Ban Kinh tế Trung ương cũng như các ban, bộ, ngành đóng góp ý kiến cho Thái Bình hoàn thiện Văn kiện trước khi trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Với tinh thần đó, phát biểu gợi mở tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đánh giá tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm và cầu thị của Tỉnh ủy trong xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh. Đồng chí đề nghị các đại biểu đóng góp thêm ý kiến trên tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hiệu quả, nhất là gợi mở các định hướng để Thái Bình phát huy tối đa, tiềm năng, lợi thế cho phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn 2020-2025 và những giai đoạn tiếp theo.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung phân tích, làm rõ những kết quả nổi bật, đặc biệt là những tồn tại, hạn chế, kinh nghiệm, trên cơ sở đó để định vị lại hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020-2025, đến năm 2030 và tầm nhìn 2045.

Căn cứ vào Báo cáo về những kết quả của nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ Thái Bình; ý kiến đại diện của các ban, bộ, ngành, đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, Thái Bình là tỉnh điển hình về phát triển trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hiện đại hóa nông nghiệp, phát triển nông thôn mới. Trước đây, Thái Bình là tỉnh thuần nông, nay tỷ trọng nông nghiệp chỉ còn khoảng 22,6% GDP của tỉnh, công nghiệp - dịch vụ 77,4%. Nông nghiệp bước đầu tạo được nhiều mô hình sản xuất mới, hiệu quả kinh tế cao theo hướng nông nghiệp công nghệ cao. Hết năm 2019, đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới trên toàn tỉnh; 100% dân cư trong tỉnh được cấp nước sạch, đạt mục tiêu trước 2 năm, Đây là thành tích rất nổi bật của Thái Bình. Bước đầu hình thành một số cụm, khu công nghiệp, một số dự án lớn. Giáo dục, y tế phát triển cao hơn mặt bằng chung của cả nước.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình cũng đặt vấn đề xây dựng Báo cáo chính trị cho nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo phải dựa trên sự tác động của dịch covid đang diễn ra trên toàn cầu và tác động trực tiếp tới từng quốc gia nói chung và các tỉnh, thành nói riêng.

Góp ý vào báo cáo chính trị của tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, với thế mạnh truyền thống và các kết quả đạt được trong nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, Thái Bình cần quan tâm vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn; nghiên cứu giải phóng nguồn lực đất đai và con người trong nông nghiệp để chuyển sang phục vụ công nghiệp; phát triển nông nghiệp với quy mô lớn theo hướng tập trung vào chất lượng để cung cấp trong nước và xuất khẩu; gắn nông nghiệp với công nghiệp chế biến sâu các sản phẩm nông nghiệp để nâng cao giá trị gia tăng; phát huy các kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới để chuyển sang giai đoạn xây dựng nông thôn kiểu mới gắn với đô thị hóa với tầm nhìn phát triển dài hạn, tránh lãng phí trong quá trình xây dựng nông thôn mới.  

Về giao thông, đồng chí đề nghị cần phân tích vị trí địa lý của Thái Bình để phát huy được thế mạnh của tỉnh; có các giải pháp kết nối giao thông cả đường bộ, đường thủy với các tỉnh khu vực đồng bằng sông hồng và duyên hải bắc bộ, đặc biệt lưu ý kết nối với Hải Phòng có cảng biển và cảng hàng không, nhằm giải quyết được tính biệt lập của Thái Bình so với các tỉnh Đồng bằng sông hồng, góp phần hỗ trợ cho logistic vận chuyển hàng hóa và phát triển giao thông của tỉnh.

Về phát triển công nghiệp, đồng chí nhất trí với mục tiêu tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp và đề nghị tỉnh cần đánh giá vị trí của tỉnh trong tứ giác phát triển Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh-Thanh Hóa để xác định hướng đi phù hợp; không hướng vào lĩnh vực khai khoáng do nguồn tài nguyên nhỏ không đủ quy mô và hiệu quả thay vào đó dùng quỹ đất để tập trung phát triển công nghiệp và dịch vụ; tập trung khai thác thế mạnh về con người và đất đai cùng với lợi thế kết nối với Hải Phòng có cảng biển để thu hút ngành công nghiệp điện tử nhằm đem lại giá trị gia tăng cao phục vụ phát triển kinh tế địa phương.

Khai thác nguồn lực về con người để phát triển dịch vụ như công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu số hóa nền kinh tế, dịch vụ nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp. 

Lấy nông nghiệp, nông dân, nông thôn làm nền tảng cho những năm tới, bên cạnh đó phải có tầm nhìn phát triển về công nghiệp và dịch vụ, tổ chức triển khai quy hoạch để phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Bình nhanh và bền vững. Quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, chuẩn bị tốt mọi mặt để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo dự thảo Báo cáo chính trị, Thái Bình xác định ba khâu đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, Thái Bình xác định mục tiêu Tp trung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình thành trọng điểm, động lực phát triển kinh tế của tỉnh được tỉnh Thái Bình xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, quan trọng hàng đầu của tỉnh trong cả nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Trên cơ sở quy hoạch chung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, phải xây dựng ngay, làm rõ tầm nhìn chiến lược phát triển mục tiêu, phát triển cho giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2040 với lộ trình cụ thể. Phấn đấu xây dựng các khu công nghiệp quy mô lớn, hạ tầng hiện đại để kịp thời đón bắt làn sóng chuyển dịch đầu tư của các tập đoàn lớn trên thế giới, sẵn sàng tiếp nhận các dự án đầu tư quy mô lớn, có công nghệ hiện đại, giá trị sản xuất cao. Ngay trong năm 2021, tập trung giải phóng mặt bằng, xây dựng hoàn thành kết cấu hạ tầng của khu công nghiệp Liên Hà Thái, Khu Công nghiệp Hải Long, phấn đấu thu hút được ngay một số nhà đầu tư lớn khởi công xây dựng dự án thứ cấp. Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông kết nối trục giao thông đối ngoại và các khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ... trong Khu kinh tế. Đẩy mạnh xúc tiến thu hút đầu tư có lựa chọn. Thực hiện hiệu quả cơ chế, chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh các ngành có công nghệ tiên tiến, hiện đại, giá trị gia tăng cao, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu và thân thiện với môi trường. Ưu tiên thu hút các nhà đầu tư có uy tín, thương hiệu, năng lực thực sự, bảo đảm sử dụng hiệu quả quỹ đất./.

Trung tâm TTPT&DBKT