Xây dựng Cần Thơ thành đô thị trung tâm vùng ĐBSCL
Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình mong muốn Cần Thơ phải vì vùng ĐBSCL và vùng ĐBSCL vì Cần Thơ, từ đó xây dựng nơi đây thành đô thị trung tâm vùng.
 
Ngày 23/5, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội thảo "Phát triển bền vững thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".
 
Đây là một sự kiện đặc biệt quan trọng đặc biệt với Cần Thơ, nhằm tạo diễn đàn để các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo địa phương và doanh nghiệp cùng trao đổi, thảo luận về các quan điểm, cơ chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển bền vững Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
 
Cần Thơ phát triển phải gắn chặt với vùng ĐBSCL
 
Dù đạt nhiều kết quá đáng ghi nhận, Cần Thơ được nhìn nhận là phát triển kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; chưa thực sự là trung tâm động lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL); phát triển của ngành dịch vụ chưa tạo ra được sự đột phá, chưa tương xứng với vị trí, vai trò của thành phố và chưa thật sự trở thành trung tâm dịch vụ lớn, đa ngành của vùng ĐBSCL; xuất khẩu chưa bền vững; dịch vụ logistics chậm phát triển; sản phẩm du lịch chưa đa dạng…
 
Năm 2005, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 45 về "Xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước". Sau 15 năm thực hiện nghị quyết, thành phố đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.
 
Xay dung Can Tho thanh do thi trung tam vung DBSCL hinh anh 1 kenh_zing_7_2.jpg
 
Cần Thơ chưa hoàn thành mục tiêu trở thành thành phố công nghiệp và trung tâm của vùng ĐBSCL như nghị quyết đã đề ra. Ảnh: Phạm Ngôn.
 
Tuy nhiên, trong bối cảnh đã có nhiều thay đổi, một số chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đã được điều chỉnh, Ban Bí thư cũng ra Quyết định số 206 thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước".
 
Đồng thời, giao Ban Kinh tế Trung ương là cơ quan Thường trực giúp Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án, trên cơ sở đó, Bộ Chính trị xem xét, ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xứng đáng là thành phố trung tâm của vùng ĐBSCL, thực hiện sứ mệnh dẫn dắt và có tác động lan tỏa tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương khác trong vùng.
 
Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh sau 15 năm thực hiện nghị quyết, Cần Thơ đã đạt được các kết quả to lớn và toàn diện trên các lĩnh vực từ phát triển kinh tế xã hội tới đảm bảo quốc phòng an ninh. Tuy nhiên, bên cạnh nhưng điểm đã đạt được, Cần Thơ chưa hoàn thành mục tiêu trở thành thành phố công nghiệp và trung tâm của vùng ĐBSCL như nghị quyết đã đề ra.
 
Xay dung Can Tho thanh do thi trung tam vung DBSCL hinh anh 2 Ban_sao_Dc_Nguyen_Van_Binh.jpg
 
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Trung.
 
Về định hướng phát triển thời gian tới, ông Bình đề nghị phát triển Cần Thơ không thể tách rời và cần gắn chặt với vùng ĐBSCL.
 
"Cần Thơ phải vì vùng ĐBSCL và vùng ĐBSCL vì Cần Thơ, từ đó xây dựng nơi đây thành đô thị trung tâm vùng", ông Bình nhấn mạnh.
 
Ông Bình lưu ý phát triển phải thích ứng với biến đổi khí hậu; quan tâm đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông nhằm tăng cường kết nối với các địa phương.
 
Khi phát triển công nghiệp cần lựa chọn lĩnh vực phù hợp với đặc thù của thành phố, vừa phù hợp với tư cách là một trung tâm của vùng.
 
Đặc biệt, tận dụng nguồn lực nội tại về đất đai và con người, giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với đào tạo nguồn nhân lực, vốn được coi là điểm nghẽn lớn nhất hiện nay của Cần Thơ và vùng ĐBSCL; thu hút doanh nghiệp để gắn việc đào tạo với sản xuất và thu hút nguồn lao động tại địa phương, tránh việc di chuyển lao động sang khu vực khác gây ra nhiều vấn đề về xã hội như hiện nay.
 
Mong giải pháp đột phá để thu hút nguồn lực đầu tư
 
Chia sẻ với báo chí, Bí thư Cần Thơ Trần Quốc Trung đánh giá Cần Thơ đã dần khẳng định được vai trò trung tâm của vùng trong một số lĩnh vực như giáo dục đào tạo, y tế, khoa học công nghệ, thương mại dịch vụ.
 
Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết 45 còn một số mặt chưa đạt mục tiêu và yêu cầu đề ra.
 
Theo ông Trung, Cần Thơ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông còn chưa đồng bộ, nguồn lực đầu tư rất hạn chế.
 
Cùng với đó, Cần Thơ chưa thực sự đóng vai trò trung tâm động lực phát triển, sức lan tỏa mạnh mẽ của vùng ĐBSCL.
 
Bí thư Cần Thơ nhận định tới đây, thành phố sẽ bước vào thời kỳ phát triển mới trong bối cảnh có nhiều mặt thuận lợi, cơ hội lớn nhưng cũng đối mặt với không ít khó khăn thách thức.
 
Vì vậy, thành phố mong muốn tiếp tục được Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ đầu tư về nhiều mặt. Đặc biệt, xác định mục tiêu, phương hướng và đưa ra các cơ chế chính sách giải pháp mới mang tính đột phá để thu hút các nguồn lực đầu tư, nhằm xây dựng và phát triển Cần Thơ trở thành đô thị hạt nhân có sức lan tỏa của toàn vùng ĐBSCL.
 
"Việc này hết sức quan trọng và có ý nghĩa để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, cũng như bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL", ông Trung nói.
 
Theo Zing News