Ban Kinh tế Trung ương làm việc tại Ban Quản lý Vịnh Hạ Long về Nghị quyết Số 19-NQ/TW

Ngày 29/4, tiếp tục chương trình khảo sát thực tế nắm tình hình 3 năm thực hiện Nghị quyết Số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa 12 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương do đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Vịnh Hạ Long. Cùng làm việc với Đoàn có đồng chí Vũ Quyết Tiến, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy, kiêm Giám đốc Sở Nội vụ và đại diện Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Đồng chí Triệu Tài Vinh phát biểu chỉ đạo

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hạ Long, Trưởng Ban Quản lý Vịnh Hạ Long đã báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết Số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII của Ban Quản lý vịnh Hạ Long, Đoàn công tác đã có một số ý kiến như: Ban Quản lý vịnh Hạ Long đã rất quyết liệt trong việc thực hiện Nghị quyết 19 và đã đạt được nhiều kết quả rõ nét trong nhiều mặt, lĩnh vực hoạt động: bộ máy được tinh gọn; phân công bố trí lao động hợp lý, tinh giản và sử dụng hiệu quả người lao động; quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng. Trong thời gian tới, Ban cần tiếp tục quan tâm rà soát kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tiếp tục nghiên cứu và đề xuất mô hình quản lý để đảm bảo đáp ứng những yêu cầu mới trong công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long trong giai đoạn tiếp theo.

 Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng-Chủ tịch UBND TP Hạ Long-Trưởng Ban Quản lý Vịnh Hạ Long phát biểu ý kiến

Tuy đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, nhưng trong triển khai thực hiện Nghị quyết, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long vẫn đang gặp một số khó khăn như trình độ viên chức, lao động còn chưa đồng đều, cán bộ chuyên môn sâu ở chuyên ngành về bảo tổn di sản còn ít. Do môi trường biển đảo rộng lớn, đi lại hạn chế nên chưa thu hút được nhiều cán bộ chuyên môn giỏi về làm việc. Việc đầu tư cơ sở hạ tầng còn chậm do thủ tục đầu tư lâu. Nguồn kinh phí tham quan trích lại cho chi thường xuyên không đủ để triển khai các công trình đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng lớn.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy-Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu ý kiến

Sau khi trao đổi với Đoàn công tác, đồng chí Trưởng Ban Quản lý Vịnh đã có một số đề xuất, kiến nghị, cụ thể như đề nghị với Chính phủ có chỉ đạo, bổ sung Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015, cụ thể hóa quyền tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp văn hóa, cơ chế vận hành hoạt động khi đơn vị sự nghiệp công lập gặp các khó khăn như dịch bệnh, thiên tai,… Đồng thời, đại diện Lãnh đạo Ban Quản lý vịnh Hạ Long cũng đã cam kết sẽ tiếp tục hoàn thiện và có những tham mưu, đề xuất cho tỉnh Quảng Ninh để thực hiệu quả công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị Di sản, Kỳ quan thiên nhiên thế giới, gắn với việc phát triển kinh tế của địa phương.

Đồng chí Đào Thị Hồng Minh - Phó Vụ Trưởng vụ Tổ chức - Biên chế - Bộ nội vụ tham gia ý kiến

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã ghi nhận những ý kiến và tình hình thực tế tại địa phương cũng như tại Ban Quản lý Vịnh Hà Long là rất kịp thời và cần thiết với Đoàn Công tác. Đồng chí Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho biết, việc Tỉnh ủy Quảng Ninh chọn Ban Quản lý Vịnh Hạ Long trong đợt khảo sát này cho thấy sự chuyển mình của Quảng Ninh vẫn đang tiếp tục trong việc phát triển, đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập.

Đồng chí Vũ Thị Hải Yến - Phó Vụ Trưởng vụ Hành chính sự nghiệp - Bộ Tài Chính phát biểu ý kiến

Đồng chí cho biết, sau Quảng Ninh sẽ còn những chuyến khảo sát ở miền Trung và miền Nam, nhằm tìm hiểu thêm về sự băn khoăn của mô hình tự chủ cấp 1 hay cấp 2, cần và đủ điều kiện để trở thành doanh nghiệp hay không. Đồng chí Triệu Tài Vinh cũng nhắc nhở đơn vị cần chuyên môn hóa cao hơn nữa. Kết thúc phát biểu của mình, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho biết những ý kiến trao đổi đã được Đoàn công tác ghi nhận, tiếp thu và sử dụng kết quả khảo sát này để tiếp tục tham mưu cho các cấp lãnh đạo.

Quang cảnh buổi làm việc

 

TTTTPT&DBKT