Ban Kinh tế Trung ương và Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội thảo “Phát triển bền vững thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Hôm nay, ngày 23 tháng 5 năm 2020 tại Cần Thơ, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội thảo "Phát triển bền vững thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Đây là một sự kiện có tầm quan trọng đặc biệt đối với thành phố Cần Thơ, với mục đích tạo diễn đàn để các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo địa phương và doanh nghiệp cùng trao đổi, thảo luận về các quan điểm, cơ chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển bền vững thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội thảo cung cấp thêm các luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc tổng kết Nghị quyết 45-NQ/TW, ngày 17/02/2005 của Bộ Chính trị về "xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" và đề ra các phương hướng phát triển bền vững thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hội thảo có sự tham gia của các đồng chí Lãnh đạo: Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 45-NQ/TW; đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ Biên tập Đề án. Sự kiện có sự tham gia của hơn 100 đại biểu là đại diện lãnh đạo một số Ban, Bộ, ngành Trung ương; Lãnh các Ban, Sở ngành của thành phố Cần Thơ, các chuyên gia, nhà khoa học, các Viện, trường Đại học. 

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 45-NQ/TW phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo

Cần Thơ là Thành phố giàu tiềm năng, có lịch sử hình thành khá lâu đời, giữ vai trò rất quan trọng cả về kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh, là động lực phát triển của vùng ĐBSCL. Vì Vậy, để Cần Thơ có thể xây dựng và phát triển nhanh, toàn diện, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của các tỉnh trong vùng ĐBSCL và cả nước, ngày 17/02/2005, sau hơn 1 năm Cần Thơ trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 45-NQ/TW về xây dựng và phát triển Thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Với sự mở đường của Nghị quyết 45, Đảng, Nhà nước đã trao cho Cần Thơ một sứ mệnh mới. Bằng nỗ lực và quyết tâm, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố đã sớm ban hành các văn bản, triển khai toàn diện, quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, xác định nhiệm vụ cụ thể, bước đi cho từng năm giai đoạn 2005 - 2020 và những năm tiếp theo với các nội dung quan trọng của Nghị quyết. Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Cần Thơ đã từng bước phấn đấu xây dựng và phát triển trở thành Thành phố đồng bằng cấp quốc gia văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, xứng đáng là thành phố cửa ngõ của cả vùng hạ lưu sông Mê Kông; là trung tâm công nghiệp, trung tâm thương mại - dịch vụ, du lịch, trung tâm giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ, trung tâm y tế và văn hoá, là đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và liên vận quốc tế; là địa bàn trọng điểm giữ vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh của vùng đồng bằng sông Cửu Long và của cả nước.

Đoàn chủ tọa Hội thảo

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về xây dựng và phát triển Thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Cần Thơ đã khai thác và phát huy tốt các tiềm năng, lợi thế cho phát triển với một số kết quả nổi bật:

 

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phát biểu tại Hội thảo

Kinh tế tăng trưởng khá, chất lượng tăng trưởng được nâng lên; quy mô của nền kinh tế được mở rộng; ngân sách cân đối và có điều tiết về Trung ương; từng bước khẳng định là một trong những động lực tăng trưởng của vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Trong giai đoạn 2006-2019, tăng trưởng kinh tế của Thành phố đạt mức bình quân 7,27%/năm cao hơn mức trung bình toàn quốc, cao nhất trong vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long (KTTĐ), trong đó: GDP giai đoạn 2006-2010 tăng bình quân 15,45%; giai đoạn 2011-2015 tăng bình quân 5,94% và giai đoạn 2016 - 2019 tăng bình quân 7,27%.

 

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ Biên tập Đề án phát biểu tại Hội thảo

Trong giai đoạn 2005-2018, Cần Thơ là địa phương có chất lượng tưng trưởng cao nhất vùng ĐBSCL. Tính trung bình trong giai đoạn 2013-2018, mặc dù vốn vẫn đang là yếu tố chính đóng góp cho tăng trưởng của Thành phố (64,94%) với chỉ tiêu tỷ lệ vốn/GDP của Cần Thơ dao động quanh mức trung bình 53%/năm, cao hơn mức trung bình cả nước (35,19%) nhưng chỉ số ICOR lại thấp hơn so với chỉ số chung cả nước, mặc dù đang có xu hướng tăng. Thêm vào đó, sự gia tăng trong TFP (yếu tố khoa học, công nghệ, quản lý...) của Cần Thơ cũng có tác động lan tỏa tích cực tới tăng trưởng của các tỉnh trong Vùng.

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ 

Năm 2019 tổng sản phẩm nội địa (GRDP) đạt mức hơn 100.000 tỷ đồng, gấp 5 lần so với năm 2005, đứng đầu vùng KTTĐ vùng ĐBSCL và đứng thứ hai trong toàn Vùng, hàng năm đóng góp khoảng 1,8% GDP cả nước, khoảng 3,9% GRDP của năm thành phố trực thuộc Trung ương (xếp thứ tư, tương đương Đà Nẵng) và khoảng 12% GRDP của vùng ĐBSCL; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 88,3 triệu đồng, gấp 7,1 lần so năm 2005; năng suất lao động không ngừng tăng lên và dẫn đầu toàn Vùng với mức 143 triệu đồng/năm. Dự kiến đến năm 2020, quy mô GRDP đạt hơn 120.000 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt hơn 97 triệu đồng/năm..

GS.TS Võ Tòng Xuân đóng góp ý kiến tại hội thảo

 Thu ngân sách theo dự toán trung ương giao tăng bình quân 12,4%/năm, trong đó thu nội địa tăng bình quân 14,3%/năm trong giai đoạn 2006-2019; là địa phương có mức thu ngân sách và mức điều tiết ngân sách về trung ương cao nhất so với các tỉnh vùng ĐBSCL trong giai đoạn 2016-2019. Cơ cấu thu ngân sách chuyển biến tích cực, nguồn thu phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng đóng vai trò quan trọng, tạo sự chủ động và tăng tính ổn định của ngân sách. Chi ngân sách nhà nước được quản lý chặt chẽ, đúng dự toán được duyệt, bảo đảm sử dụng hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định; tăng nguồn chi cho đầu tư phát triển, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng và chi thường xuyên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 116.644 tỷ đồng, tăng bình quân 14,7%/năm

 

-

Chuyên gia Đặng Kim Sơn đóng góp ý kiến tại Hội thảo

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng dịch vụ và công nghiệp là chủ đạo; từng bước khẳng định vai trò trung tâm của Vùng về công nghiệp và dịch vụ, nhất là về thương mại và du lịch. Hoàn thành trước thời hạn chương trình nông thôn mới và đang xây dựng các xã nông thôn mới kiểu mẫu. 

Quang cảnh Hội thảo

Môi trường đầu tư và kinh doanh được cải thiện cùng với cải cách thủ tục hành chính đã thúc đẩy các khu vực kinh tế phát triển đa dạng; thu hút được nhiều nguồn vốn cho đầu tư phát triển.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 45-NQ/TW phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Đề án chiều cúng ngày

 Thực hiện tốt công tác quy hoạch và phát triển đô thị; trở thành đô thị loại 1 trực thuộc Trung ương với điểm nhấn về cảnh quan và kiến trúc là "sáng, xanh, sạch, đẹp"; hướng tới là đô thị hạt nhân của Vùng; kết cấu hạ tầng đô thị, đặc biệt là hạ tầng giao thông không ngừng được cải thiện, kết nối mạng lưới đô thị Vùng, góp phần giúp Cần Thơ làm tốt vai trò đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và liên vận quốc tế cũng như hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Công tác khai thác, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được tích cực triển khai; trở thành thành viên trong mạng lưới 100 thành phố trên toàn cầu có khả năng chống chịu (100 RC); được vinh danh, nhận "Chứng chỉ ASEAN thành phố tiềm năng để trở thành thành phố bền vững về môi trường lần thứ 3 về không khí sạch".

Văn hóa - xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực; từng bước khẳng định vai trò trung tâm của vùng ĐBSCL về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, văn hóa. Thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo.

Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược của Thành phố.

Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Thành phố đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

 Kết quả đạt được của 15 năm thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW của Thành phố Cần Thơ là hết sức khích lệ; nhiều quan điểm, chủ trương lớn của Nghị quyết vẫn còn giá trị. Tuy nhiên, trong bối cảnh và điều kiện của Thành phố Cần Thơ cũng như cả nước và quốc tế đã có nhiều thay đổi; một số chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước gần đây cũng đã được điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tiễn. Căn cứ vào kết quả 15 thực hiện Nghị quyết 45, các kiến nghị của Thành phố Cần Thơ và các tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương; để đảm bảo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Trực thuộc Trung ương thời gian tới, thực hiện chương trình làm việc của Bộ Chính trị năm 2019, Ban Bí thư ra Quyết định số 206-QĐ/TW, ngày 20/9/2019  thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước", giao Ban Kinh tế Trung ương là cơ quan Thường trực giúp Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án, trên cơ sở đó, Bộ Chính trị xem xét, ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển Thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xứng đáng là Thành phố trung tâm của vùng ĐBSCL, thực hiện sứ mệnh dẫn dắt và có tác động lan tỏa tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương khác trong Vùng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, sau 15 năm thực hiện Nghị quyết, Cần Thơ đã đạt được các kết quả to lớn và toàn diện trên các lĩnh vực từ phát triển kinh tế xã hội tới đảm bảo quốc phòng an ninh. Tuy nhiên, bên cạnh nhưng điểm đã đạt được, Cần Thơ chưa hoàn thành mục tiêu trở thành thành phố công nghiệp và trung tâm của vùng ĐBSCL như Nghị quyết đã đề ra.

Về định hướng phát triển Cần Thơ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị phát triển Cần Thơ không thể tách rời và cần gắn chặt với vùng ĐBSCL; phát triển Cần Thơ phải vì vùng ĐBSCL và vùng ĐBSCL vì Cần Thơ, từ đó xây dựng Cần Thơ trở thành đô thị trung tâm vùng. Đồng chí đề nghị phát triển cần phải thích ứng với biến đổi khí hậu; quan tâm đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông nhằm tăng cường kết nối với các địa phương; phát triển công nghiệp cần lựa chọn lĩnh vực phù hợp với đặc thù của thành phố, vừa phù hợp với tư cách là một trung tâm của vùng; phát triển Cần Thơ trở thành trung tâm cung cấp các dịch vụ và giải pháp khoa học công nghệ có giá trị gia tăng cao cho vùng trên mọi lĩnh vực đặc biệt về nông nghiệp, y tế, giáo dục và đào tạo; tận dụng nguồn lực nội tại về đất đai và con người đang nằm trong nông nghiệp hiện nay để khai thác tối ưu nguồn tài nguyên này phục vụ phát triển công nghiệp và dịch vụ nhằm phát triển Cần Thơ tới 2030 trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại theo xu hướng phát triển chung của cả nước.

Cần giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với đào tạo nguồn nhân lực, vốn được coi là điểm nghẽn lớn nhất hiện nay của Cần Thơ và vùng ĐBSCL; thu hút doanh nghiệp để gắn việc đào tạo với sản xuất và thu hút nguồn lao động tại địa phương, tránh việc di chuyển lao động sang khu vực khác gây ra nhiều vấn đề về xã hội như hiện nay. 

Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Văn Bình đã chủ trì Hội nghị Ban Chỉ đạo đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 45 để tiếp thu các góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học tại Hội thảo, đồng thời lắng nghe các ý kiến đóng góp của các ban, bộ, ngành và địa phương nhằm có cơ sở khoa học và thực tiễn để hoàn thiện các dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị quyết chuẩn bị trình báo cáo Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới về phát triển Thành phố Cần Thơ tới 2030, tầm nhìn 2045./.

TTTTPT&DBKT