Tạo động lực để Hà Nội phát triển nhanh, bền vững “vì cả nước, cùng cả nước”
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, phải xác định rõ vị trí của Thủ đô là trái tim của cả nước, trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế; làm rõ đặc trưng, tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô để thiết kế các điều luật. Luật Thủ đô (sửa đổi) phải có tầm nhìn bao quát, tương xứng với tiến trình phát triển của đất nước, của Thủ đô mạnh mẽ, toàn diện gắn với phương châm "Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước"...
 

Quang cảnh hội nghị. 

 

Chiều 30/10, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý của các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô.

Các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố (TP) Hà Nội chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội  Bùi Văn Cường; Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII đã xác định việc "đề xuất Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô, tạo thể chế thuận lợi để xây dựng, phát triển Thủ đô nhanh và bền vững" là nhiệm vụ quan trọng của nhiệm kỳ 2020-2025. Do đó, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Ban Cán sự Đảng UBND TP chủ trì tổ chức triển khai nhiệm vụ tổng kết thi hành Luật Thủ đô và đề xuất chính sách xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi). Đến nay, việc hoàn thiện Báo cáo tổng kết và việc rà soát hoàn thiện chính sách đang được lãnh đạo UBND TP tập trung chỉ đạo các Sở, ngành thực hiện, thông qua các hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, bộ, ngành Trung ương và Thành phố, các chuyên gia, nhà khoa học trên các lĩnh vực.

Hà Nội cũng đang tổng kết thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 6/1/2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2011-2020, nghiên cứu, đề xuất Báo cáo Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới về phương hướng nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2021-2030, định hướng đến 2045; Triển khai lập Quy hoạch Thành phố, Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hà Nội đang nghiên cứu đề xuất việc sửa đổi toàn diện Luật Thủ đô nhằm giải quyết những hạn chế, bất cập của Luật Thủ đô, tháo gỡ vướng mắc, điểm nghẽn về thể chế, tạo khuôn khổ pháp lý phù hợp giúp Thủ đô phát huy tiềm năng, thế mạnh, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển, xứng đáng với vị trí, vai trò Thủ đô, yêu cầu của Đảng, Nhà nước và mong nuốn của Nhân dân cả nước đối với Thủ đô Hà Nội. Trong đó, quan điểm chỉ đạo của Thành ủy đối với việc đề xuất xây dựng Luật Thủ đô là phải bảo đảm: Đúng đường lối, chủ trương, sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng; tuân thủ Hiến pháp; bảo đảm sự phát triển bền vững của Thủ đô và đất nước, lợi ích quốc gia dân tộc, quyền con người, quyền làm chủ của Nhân dân; bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền Thủ đô và sự chỉ đạo điều hành tập trung, thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến cơ sở; kế thừa, phát huy những giá trị của Luật Thủ đô hiện hành…

 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

 

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương TP Hà Nội thời gian qua vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo an sinh xã hội, đồng thời vẫn thực hiện kịp thời các bước quy trình xây dựng dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) một cách bài bản, công phu...

Chủ tịch Quốc hội cho biết, dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) đã được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XV; trình Quốc hội vào kỳ họp giữa năm và thông qua vào kỳ họp cuối năm 2023. Để thực hiện được tiến độ này, Hà Nội phải phấn đấu trình Chính phủ trước ngày 1/3/2022.

Nhất trí với báo cáo của Thành ủy Hà Nội, đồng chí Vương Đình Huệ khẳng định, Luật Thủ đô năm 2012 có ý nghĩa rất quan trọng, nhưng quá trình triển khai, tổ chức thực hiện còn nhiều hạn chế, tồn tại, còn chủ yếu mang tính chất khung, nguyên tắc, định hướng, tính hiện thực còn hạn chế; thậm chí một số khoản, điều của luật khác ban hành sau cao hơn Luật Thủ đô. Mục tiêu tạo đột phá cho Thủ đô phát triển của Luật Thủ đô năm 2012 chưa đạt được. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, thành phố Hà Nội dự hội nghị. 

 

Lưu ý một số vấn đề trọng tâm, trọng điểm trong quá trình xây dựng dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, quá trình tổng kết Luật Thủ đô năm 2012 phải làm rõ được những hạn chế tồn tại, nhất là trả lời được câu hỏi tại sao quan trọng như Luật Thủ đô với nhiều điều khoản có tính mở đường, nhưng không đáp ứng được mục đích, yêu cầu; nguyên nhân do các điều luật hay do cách thức tổ chức thực hiện…

Đồng chí nhấn mạnh, phải xác định rõ vị trí của Thủ đô là trái tim của cả nước, trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế; làm rõ đặc trưng, tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô để thiết kế các điều luật. Luật Thủ đô (sửa đổi) phải có tầm nhìn bao quát, tương xứng với tiến trình phát triển của đất nước, của Thủ đô mạnh mẽ, toàn diện gắn với phương châm "Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước"; bao hàm các quy định về thiết chế, quyền hạn có tính đặc thù, phương thức vận hành, quản trị thành phố theo hướng "Xanh - Văn minh - Hiện đại" gắn với chính quyền đô thị; có tầm nhìn dài hạn theo các mốc mục tiêu như Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP; huy động hiệu quả các nguồn lực phát triển Thủ đô trở thành thành phố kết nối toàn cầu vào năm 2045.

Đồng chí Vương Đình Huệ chỉ đạo các cơ quan, viện nghiên cứu của Quốc hội phải sát cánh, hỗ trợ thành phố Hà Nội trong quá trình xây dựng dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi). Đồng chí tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hà Nội sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành tích, bảo vệ Thủ đô tuyệt đối an toàn, thiết lập trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19 và chuẩn bị bứt phá trong những năm sau.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị. 

 

Phát biểu tiếp thu, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, hội nghị có ý nghĩa quan trọng, là cơ hội quý báu để Hà Nội tiếp thu các ý kiến định hướng của đồng chí Chủ tịch Quốc hội, ý kiến góp ý của các đồng chí Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội về những chính sách cần thiết để giải quyết những bất cập của thành phố, tạo cơ chế đặc thù, có tính đột phá, tạo điều kiện cho Thủ đô phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội trân trọng cảm ơn và tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị, trên cơ sở đó sẽ tập trung chỉ đạo rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật Thủ đô nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh, vị trí, vai trò, đáp ứng yêu cầu, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quốc hội đối với Thủ đô Hà Nội.

Nhấn mạnh thời gian từ nay đến hết năm 2021 không còn nhiều, khối lượng công việc lớn, đồng chí Đinh Tiến Dũng yêu cầu Ban Chỉ đạo xây dựng dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tập trung nghiên cứu tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và ý kiến góp ý của các đồng chí trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu để hoàn thiện hồ sơ bảo đảm chất lượng, tiến độ trình Bộ Chính trị trong tháng 12-2021 theo kế hoạch./.

Theo dangcongsan.vn