Xuất khẩu thủy sản chịu cạnh tranh gay gắt cả về giá và chất lượng

Theo Bộ NN& PTNT, kim ngạch xuất khẩu thủy sản 9 tháng năm 2019 ước đạt 6,23 tỷ USD, giảm 2% so với cùng kỳ năm 2018. Nhật Bản, Hoa Kỳ, Trung Quốc và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam, chiếm 56,8% tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản.