Hà Nội đã hỗ trợ an sinh xã hội hơn 1.000 tỷ đồng cho người dân khó khăn
Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, từ đầu tháng 7/2021 đến nay, tổng nguồn lực thành phố Hà Nội chi hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân, người lao động, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với số tiền 1.011 tỷ đồng. Trong đó, 2,57 triệu lượt người, gia đình gặp khó khăn do COVID-19 đã được hỗ trợ, thụ hưởng.
 
 

Hà Nội đã hỗ trợ cho 2,56 triệu lượt người, gia đình gặp khó khăn do COVID-19.

Cụ thể, nguồn kinh phí từ ngân sách 804 tỷ đồng để chi cho các đối tượng thuộc diện thụ hưởng các chính sách theo quy định của trung ương và chính sách đặc thù của Hà Nội; còn nguồn xã hội hóa gần 207 tỷ đồng để chi hỗ trợ đột xuất cho các đối tượng ngoài chính sách.

Trong những ngày tới, số kinh phí chi trả và số người thụ hưởng các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố sẽ tiếp tục tăng nhanh.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, với gói hỗ trợ an sinh của Chính phủ được quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ đến nay, đã có hơn 1,6 triệu người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn được thụ hưởng hơn 516 tỷ đồng.

Đến thời điểm này, Hà Nội đã triển khai được 11/12 nhóm, còn duy nhất nhóm chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động chưa đến với đối tượng thụ hưởng, là do chưa nhận được hồ sơ đề nghị hỗ trợ.

Trong số các nhóm được hỗ trợ, nhóm người thụ hưởng nhiều là giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bằng mức đóng 0% đã có hơn 1,4 triệu lao động được thụ hưởng. Tiếp đến, nhóm người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương với gần 16.000 lao động được thụ hưởng…

Đối với trẻ em và người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế, đã có 13.356 người được phê duyệt hỗ trợ tiền ăn với kinh phí 18,32 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chính sách hỗ trợ lao động tự do là nhóm có số người thụ hưởng tăng nhanh và tăng đều theo ngày. Đến nay, toàn Thành phố đã ra quyết định hỗ trợ cho gần 138.000 lao động tự do với số tiền hơn 207 tỷ đồng (1,5 triệu đồng/người).

Đối với các chính sách hỗ trợ đặc thù của thành phố Hà Nội, đến nay, đã có gần 285.000 người, hộ kinh doanh được thụ hưởng gần 287 tỷ đồng. Các địa phương đã hoàn thành chi trả cho 282.654 người thuộc đối tượng người có công, bảo trợ xã hội và hộ nghèo. Bên cạnh đó, 28 quận, huyện, thị xã đã ra quyết định hỗ trợ cho 16.082 lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương 64,24 tỷ đồng. Các chính sách khác đang được các cơ quan chức năng tiếp tục triển khai.

Cùng với các chính sách hỗ trợ an sinh của Trung ương và Thành phố, phát huy tinh thần nhân ái, sẻ chia, dịp này, các đơn vị chức năng, các địa phương đã huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ cấp bách các nhu cầu thiết yếu cho gần 675.000 lượt người, hộ gia đình. Tổng trị giá nguồn lực đã hỗ trợ là gần 205 tỷ đồng.

Như vậy, tính đến cuối ngày 11/9, toàn TP Hà Nội đã hỗ trợ cho 2,57 triệu lượt người dân, hộ gia đình với tổng kinh phí 1.011 tỷ đồng để góp phần chống dịch COVID-19.

Theo dangcongsan.vn