Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tiếp và làm việc với đoàn công tác của Tổ chức hợp tác phát triển Đức GIZ
Chiều ngày 10-11-2020, tại Ban Kinh tế trung ương, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Tổ chức hợp tác phát triển Đức GIZ do ông Tim McGrath, Giám đốc Chương trình Thoát nước và Chống ngập Đô thị Ứng phó với Biến đổi Khí hậu (FPP), Trưởng nhóm Liên kết vùng làm trưởng đoàn. Tham dự đoàn công tác có các chuyên gia, cán bộ thuộc chương trình FPP. Cùng dự buổi tiếp có đại diện cán bộ Vụ Kinh tế vùng và địa phương, Vụ Kinh tế quốc tế và hội nhập của Ban Kinh tế Trung ương.
 
 
Toàn cảnh buổi làm việc
 
Thực hiện Chương trình công tác theo Kế hoạch số 348-KH/BKTTW ngày 19/3/2019 của Ban Kinh tế Trung ương về triển khai Đề án nghiên cứu "Phát triển kinh tế liên kết tiểu vùng Bán đảo Cà Mau theo hướng đột phá về cơ chế đặc thù nhằm phát triển nhanh và bền vững", Ban Kinh tế Trung ương tổ chức buổi làm việc với Đoàn công tác của Tổ chức hợp tác phát triển Đức GIZ do đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban chủ trì để thảo luận về những công việc đã phối hợp thực hiện trong thời gian qua và kế hoạch công việc trong thời gian tới.
 
 
Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chủ trì buổi làm việc
 
Đồng chí Phó Trưởng Ban Nguyễn Hồng Sơn chào mừng Đoàn công tác đã đến làm việc với Ban Kinh tế Trung ương. Đồng chí hoan nghênh sự phối hợp công tác giữa Vụ Kinh tế vùng và địa phương, Ban Kinh tế Trung ương và Tổ chức hợp tác phát triển Đức GIZ trong thời gian vừa qua.
 
Ông Tim McGrath, Giám đốc Chương trình Thoát nước và Chống ngập Đô thị Ứng phó với Biến đổi Khí hậu (FPP), Trưởng nhóm Liên kết vùng của GIZ trình bày một số kết quả công tác mà Tổ chức hợp tác phát triển Đức GIZ nói chung và Chương trình Thoát nước và Chống ngập Đô thị Ứng phó với Biến đổi Khí hậu (FPP) đã làm được tại Việt Nam, đặc biệt là vùng Đồng bằng Sông Cửu Long trong thời gian qua.
 
 
Ông Tim McGrath, Giám đốc Chương trình Thoát nước và Chống ngập Đô thị Ứng phó với Biến đổi Khí hậu (FPP), Trưởng nhóm Liên kết vùng của GIZ phát biểu
 
Đại điện đoàn công tác cũng trình bày báo cáo những kết quả phối hợp triển khai Đề án nghiên cứu "Phát triển kinh tế liên kết tiểu vùng Bán đảo Cà Mau theo hướng đột phá về cơ chế đặc thù nhằm phát triển nhanh và bền vững" giữa Vụ Kinh tế vùng và địa phương, Ban Kinh tế Trung ương và Tổ chức hợp tác phát triển Đức GIZ từ năm 2019 đến nay và đưa ra một số đề xuất, kiến nghị trong thời gian tới, đặc biệt là việc tổ chức Hội thảo về phát triển kinh tế liên kết tiểu vùng Bán đảo Cà Mau.
 
 
Đại điện đoàn công tác cũng trình bày báo cáo
 
Đồng chí Phạm Hồng Hải, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Kinh tế vùng và địa phương trình bày ý kiến của Vụ về việc triển khai đề án, trong đó dự kiến tổ chức Hội thảo vào ngày 18/11/2020 tại Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương, các lãnh đạo địa phương, các chuyên gia và các tổ chức quốc tế, đồng thời đề nghị sử dụng kết quả của Hội thảo và những nghiên cứu của Tổ chức hợp tác phát triển Đức GIZ trong thời gian qua để phục vụ cho việc tổng kết thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)" và Kết luận số 28-KL/TW ngày 14 tháng 8 năm 2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020.
 
 
Đồng chí Phạm Hồng Hải, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Kinh tế vùng và địa phương phát biểu
 
 
Đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế quốc tế và hội nhập phát biểu ý kiến
 
Sau khi lắng nghe những ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, đồng chí Phó Trưởng Ban Nguyễn Hồng Sơn cảm ơn những đóng góp quan trọng của Tổ chức hợp tác phát triển Đức GIZ đối với Việt Nam nói chung, và vùng Đồng bằng Sông Cửu Long nói riêng trong thời gian qua. Về vấn đề nghiên cứu Đề án "Phát triển kinh tế liên kết tiểu vùng Bán đảo Cà Mau theo hướng đột phá về cơ chế đặc thù nhằm phát triển nhanh và bền vững" theo tình hình thực tế hiện nay. Đồng chí đề nghị các bên coi đó là nghiên cứu đầu tiên để hướng đến việc nghiên cứu tổng thể về cơ chế chính sách cho toàn vùng Đồng bằng Sông Cửu Long trong tương lai. Đồng thời, đồng chí đề nghị Tổ chức hợp tác phát triển Đức GIZ tiếp tục chia sẻ, phối hợp, nghiên cứu, kết nối, hỗ trợ Ban Kinh tế Trung ương trong thời gian tới, đặc biệt là vấn đề liên kết vùng.
 
 
Đồng chí Phó Trưởng Ban Nguyễn Hồng Sơn cùng Vụ Kinh tế vùng và địa phương chụp ảnh lưu niệm với đoàn công tác
 
 
Phòng Truyền thông- Trang TTĐT