Quảng Ngãi lập Ban Chỉ đạo phục hồi sản xuất công nghiệp

Ngày 21/10, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phục hồi sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Quảng Ngãi cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh

phòng, chống dịch bệnh.

 

Theo đó, phân công Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền làm Trưởng Ban Chỉ đạo; các Phó Trưởng Ban gồm: Giám đốc Sở Công thương, lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Các thành viên là lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông vận tải; Sở Y tế; Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Tài chính; Cục thuế tỉnh; Phó Giám đốc Sở Công thương; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện kịp thời chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các bộ, ngành Trung ương; Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Ngãi trong việc phục hồi sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, bảo đảm vừa duy trì sản xuất kinh doanh vừa bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Chủ động tiếp nhận, nắm bắt kiến nghị, đề xuất phương án khôi phục sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp; đồng hành cùng doanh nghiệp trong tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh; bảo đảm sản xuất, lưu thông hàng hóa an toàn, thông suốt trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Hướng dẫn, tư vấn chuyên môn phòng, chống dịch cho các doanh nghiệp sản xuất, đơn vị vận tải lưu thông hàng hóa, kịp thời giải quyết ngay khi khó khăn, vướng mắc phát sinh.  

Theo dõi, đôn đốc quá trình giải quyết khó khăn, vướng mắc, các đề xuất kiến nghị của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành, địa phương. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Công thương là Cơ quan Thường trực giúp Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. 

Đồng thời, chỉ đạo Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thành lập Tổ công tác để hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng phương án sản xuất kinh doanh bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19, tham mưu người đứng đầu xác nhận thông qua phương án và kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp trong trường hợp cần thiết.

Theo nhandan.vn