Xếp hạng PCI của 5 thành phố trực thuộc Trung ương
Ngày 5/5/2020, Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) sẽ công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019. Cùng nhìn lại chỉ số PCI của 5 thành phố trực thuộc trung ương trong 5 năm 2014 - 2018.
[Infographics] Xếp hạng PCI của 5 thành phố trực thuộc Trung ương - Ảnh 1