Hà Nội đầu tư 76.451 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Hà Nội đạt nhiều kết quả trong 10 năm thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)", từ huy động nguồn lực, thu nhập người nông dân tăng, tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM cao. Hà Nội đang phấn đấu đến năm 2020, tăng trưởng sản xuất nông nghiệp bình quân từ 3,5 - 4%/năm.

Ông Nguyễn Văn Chí - Phó Chánh văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối NTM TP.Hà Nội. Ảnh: NNK

 

Thông tin tại hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều ngày 17/9/2019, ông Nguyễn Văn Chí - Phó Chánh văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối NTM TP. Hà Nội Nội cho biết, 10 năm thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng NTM", ngân sách thành phố đã quan tâm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm với tổng kinh phí huy động giai đoạn 2010 – 2019 là 76.451 tỷ đồng.

Ngoài ra, ngân sách thành phố ủy thác qua chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, nâng cao đời sống nông dân, với kinh phí 750 tỷ đồng.

Công tác xây dựng NTM trên địa bàn đạt kết quả tích cực. Các mục tiêu đề ra cơ bản hoàn thành và đạt khá. Cụ thể, có 3 tiêu chí vượt trước 2 năm so với mục tiêu chương trình đề ra như: Giá trị sản xuất nông nghiệp thực tế/1ha đất nông nghiệp; tỷ lệ số xã đạt chuẩn NTM và tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm thường xuyên.

Thành phố đã có 6 huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM, 325 xã đạt chuẩn NTM. Đời sống nông dân không ngừng cải thiện và nâng cao, thu nhập trung bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2018 đạt 46,5 triệu đồng, tăng 33,5 triệu đồng so với năm 2010.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Chí cũng thẳng thắn thừa nhận, chương trình xây dựng NTM trên địa bàn vẫn còn tồn tại, hạn chế. Việc chuyển đổi, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của Thủ đô. Việc thu hút đầu tư vào nông nghiệp còn thấp. Các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm chưa nhiều…

"Nguyên nhân do tác động giá cả, các yếu tố thị trường, thiên tai, dịch bệnh ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và huy động nguồn lực cho đầu tư, phát triển khu vực nông thôn. Đầu tư cho sản xuất nông nghiệp của doanh nghiệp thời gian thu hồi vốn dài, nhiều rủi ro do thiên tai, dịch bệnh nên nhà đầu tư còn ngần ngại. Bên cạnh đó, diện tích đất sản xuất nông nghiệp bình quân trên đơn vị sản xuất thấp và dần bị thu hẹp…" - ông Nguyễn Văn Chí lý giải.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm cần tiếp tục thực hiện trong năm 2020, ông Nguyễn Văn Chí cho biết, Hà Nội phấn đấu tăng trưởng sản xuất nông nghiệp bình quân từ 3,5 - 4%/năm trở lên; chú trọng phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ cao. Đến năm 2020, thành phố có 85% xã trở lên và 10 huyện, thị xã trở lên đạt chuẩn NTM. Đồng thời, thu nhập của nông dân khu vực nông thôn đạt 50 triệu đồng/người/năm trở lên; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 95%.
Hà Nội phấn đấu đến năm 2025, tăng trưởng sản xuất nông nghiệp bình quân từ 3 - 3,5%/năm trở lên, toàn thành phố có 100% các huyện, các xã đạt chuẩn NTM, trong đó có ít nhất 1 huyện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; thu nhập của nông dân đạt 60 triệu đồng/người/năm trở lên. 
 
Theo thoibaotaichinhvietnam.vn