Năm 2045, Đà Nẵng sẽ trở thành một trong những thành phố hàng đầu châu Á

Nghị quyết số 43-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Bộ Chính trị mới ban hành được kỳ vọng tạo động lực phát triển cho Đà Nẵng nói riêng và cả khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Riêng thành phố Đà Nẵng, Nghị quyết sẽ tạo sức bật để phát triển, vươn lên đẳng cấp châu Á.

Theo Nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị, tầm nhìn đến năm 2045, Đà Nẵng sẽ trở thành đô thị lớn, sinh thái và thông minh, là trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và thành phố biển đáng sống đạt đẳng cấp khu vực châu Á.

Đà Nẵng sẽ trở thành thành phố hàng đầu châu Á (Ảnh: Internet) 

 

Đặc biệt, Nghị quyết của Bộ Chính trị đồng ý chủ trương cần có cơ chế, chính sách đặc thù để xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng, tạo động lực cho phát triển khu vực miền Trung và Tây Nguyên và cả nước.

Theo ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, để có chiến lược phát triển thành phố Đà Nẵng, cần phân tích, nhận định, đánh giá đầy đủ các lợi thế so sánh của thành phố này. 

Hiện, Đà Nẵng là thành phố trung tâm của miền Trung và Tây Nguyên. Xây dựng và phát triển Đà Nẵng không chỉ cho riêng thành phố này mà còn tạo ra động lực và sự lan tỏa cho cả vùng.

Đà Nẵng còn là một thành phố cảng, một thành phố biển có điều kiện tự nhiên hết sức ưu đãi. Với vị trí như vậy có thể xác định Đà Nẵng có một vị trí địa chính trị, kinh tế hết sức quan trọng.

Với việc xác định như vậy, ông Bình đặt ra 3 trụ cột lớn cho phát triển Đà Nẵng trong thời gian tới, đó là phát triển du lịch, công nghiệp công nghệ cao và trở thành một thành phố cảng biển.

Về du lịch, một trong những trọng tâm là phải phát triển Đà Nẵng thành một trong những trung tâm du lịch của quốc tế.

Về công nghiệp, do thành phố Đà Nẵng có lợi thế rất lớn về du lịch nên để bảo đảm môi trường sinh thái, phải tập trung phát triển theo hướng công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch, công nghiệp thông minh.

Về phát triển cảng biển, Đà Nẵng có lợi thế rất lớn về vị trí địa kinh tế, do vậy phải phát triển kinh tế dịch vụ cảng biển theo hướng tăng cường hoạt động về logistic.

Từ 3 trụ cột lớn đến như vậy, chúng ta đặt ra mục tiêu đến năm 2030, xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm du lịch, một trung tâm về khoa học công nghệ, một trung tâm công nghiệp công nghệ cao và một trung tâm về logistic và phát triển Đà Nẵng theo hướng trở thành một thành phố thông minh, một thành phố sinh thái, một thành phố đáng sống.

Đặc biệt, ông Bình nhấn mạnh, tầm cỡ của Đà Nẵng không dừng lại là một thành phố hàng đầu của cả nước mà còn là một thành phố hàng đầu của khu vực. Đến năm 2045, Đà Nẵng phải trở thành một trong những thành phố hàng đầu của châu Á nói chung.

Trong khi đó, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, khẳng định Đà Nẵng cần làm nhiều việc để đảm đương nhiệm vụ được giao và cũng để thể hiện vai trò, năng lực của đất và người Đà Nẵng. Trong đó, nhiệm vụ sắp tới của Đà Nẵng sẽ tập trung vào điều chỉnh theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, phát triển không gian đô thị đến 2030 và tầm nhìn đến 2045.

Thời gian tới, Đà Nẵng sẽ tập trung giải quyết những điểm nghẽn lớn về mặt phát triển đô thị, hạ tầng, không gian. Trong đó, những vấn đề lớn liên quan đến mở rộng không gian đô thị, quy hoạch quản lý đô thị, mô trường tài nguyên, y tế, giáo dục.

Theo thoibaokinhdoanh.vn