Nguy cơ mất vốn nhiều công trình xây dựng cơ bản ở Bắc Cạn

Quản lý thiếu chặt chẽ, còn sai phạm dẫn tới tỉnh Bắc Cạn hiện còn hơn 47 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước phải thu hồi sau quyết toán các dự án hoàn thành và theo kết luận thanh tra, kiểm toán tính đến tháng 10-2018. Tuy nhiên, phần lớn số tiền này đang trở thành nợ khó đòi, mới thu hồi được khoảng 30% dẫn tới nhiều dự án có nguy cơ mất vốn nhà nước.

 

Hạng mục Trạm biến áp trị giá hơn 300 triệu đồng tại vườn ươm Cao Kỳ (Chợ Mới) do chủ đầu tư tự ý đầu tư ngoài thiết kế - dự toán được duyệt trở thành nợ khó đòi.

 

Nợ khó đòi

Huyện Chợ Đồn hiện còn phải thu hồi hơn 109 triệu đồng kinh phí thanh toán vượt quyết toán của công trình đường giao thông nông thôn Nà Mương - Khuôn Ruộng, xã Lương Bằng do Công ty TNHH Hoàng Gia thi công, đã được quyết toán từ năm 2009. Huyện đã nhiều lần gửi văn bản đôn đốc nhà thầu nhưng vẫn bặt vô âm tín. Trong khi đó, cá nhân có trách nhiệm liên quan khi là chủ đầu tư thì người đã nghỉ hưu, người đã chết nên không kiểm điểm được trách nhiệm của ai.

Tương tự, tại các dự án di dân tự do xã Lương Bằng, xã Nam Cường; dự án khảo sát đường điện Bắc Cạn - Chợ Đồn và dự án giải phóng mặt bằng công trình điện sáu xã phía bắc có tới hơn 1,1 tỷ đồng vốn tạm ứng phải thu hồi theo các kết luận thanh tra, kiểm toán. UBND huyện đã chỉ đạo tìm lại hồ sơ, tuy nhiên, do các khoản kinh phí này tạm ứng quá lâu, một số Ban quản lý dự án đã giải thể, cán bộ chuyển công tác nên đến nay vẫn chưa thu hồi được. Có những dự án sau thanh tra, kiểm toán, kiểm tra phát hiện sai phạm, yêu cầu phải thu hồi vốn chi sai nhưng cũng chưa thu được, như: dự án sản xuất giống cây cam, quýt và hồng không hạt xây dựng, cải tạo vườn ươm Cao Kỳ (Chợ Mới) chưa thu hồi được hơn 523 triệu đồng đã thanh toán sai cho các công ty xây dựng, trong đó có 305 triệu đồng đầu tư hạng mục đường dây 35kV và trạm biến áp nằm ngoài hồ sơ thiết kế, dự toán được duyệt. Hoặc dự án tái định cư Đồn Đèn - Khuổi Luông (Ba Bể), theo kết luận thanh tra, cần thu hồi tới hơn một tỷ đồng đã thanh toán cho 30 hộ dân…

Trước tình trạng nhiều dự án có nguy cơ mất vốn, HĐND tỉnh Bắc Cạn đã tiến hành khảo sát, qua đó phát hiện, nhiều chủ đầu tư chậm lập hồ sơ thanh toán tạm ứng, thực hiện thanh toán hết 100% giá trị dự toán cho các nhà thầu, tự gây khó khăn trong việc thu hồi vốn và lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành do nhà thầu không phối hợp. Một số dự án khó thu hồi tạm ứng quá hạn do chủ đầu tư chưa thực sự sâu sát, lựa chọn nhà thầu còn hạn chế về năng lực, như: dự án Di dời tái định cư bảo đảm ổn định cuộc sống cho 28 hộ dân thôn Nà Cọ, xã Hoàng Trĩ (Ba Bể) dư tạm ứng 400 triệu đồng; dự án Bảo tồn, tôn tạo di tích ATK tỉnh Bắc Cạn dư tạm ứng 1,7 tỷ đồng; dự án đường Cao Trĩ - Quảng Khê - Hoàng Trĩ dư tạm ứng một tỷ đồng...

Theo Sở Tài chính Bắc Cạn, còn có tới 45 chủ đầu tư phải thu hồi các khoản thanh toán vượt quyết toán với tổng số tiền hơn 28 tỷ đồng; các khoản phải thu hồi theo kết luận thanh tra, kiểm toán là gần 20 tỷ đồng. Tính đến ngày 16-9, kết quả thu hồi các khoản thanh toán vượt của các dự án đã quyết toán chỉ đạt hơn 14 tỷ đồng, tương đương 50% số phải thu. Các khoản thu theo kết luận thanh tra, kiểm toán nhà nước tính đến 31-8, chỉ thu được hơn bảy tỷ đồng, tương đương 37% tổng giá trị kiến nghị xử lý.

Sớm chấn chỉnh

Báo cáo với UBND tỉnh, Sở Tài chính Bắc Cạn thừa nhận, số nợ lại còn phải thu của các dự án đã quyết toán do thanh toán vượt là rất khó thu hồi. Sở này giải thích, vì đây chủ yếu là các khoản nợ của các đơn vị hiện đang ngừng hoạt động hoặc đã giải thể, phá sản. Các giải pháp do tỉnh chỉ đạo không thể áp dụng do trong quá trình giải thể, phá sản, các đơn vị này không kê khai khoản nợ đang chiếm dụng hoặc không thực hiện thủ tục giải thể, phá sản theo quy định.

Đến nay, khi nguy cơ mất vốn lớn dần, tỉnh chỉ đạo làm rõ mới phát hiện việc quản lý vốn xây dựng cơ bản của nhiều đơn vị còn rất lỏng lẻo. Theo Ban Kinh tế ngân sách (HĐND tỉnh Bắc Cạn), nhiều chủ đầu tư thiếu quyết liệt, chủ động thu hồi kinh phí; chưa quan tâm thực hiện ngay, không mở sổ theo dõi, quyết toán không đúng thời hạn dẫn tới tồn đọng, khi sự đã rồi thì khó liên hệ nhà thầu để thu hồi.

Thường trực HĐND tỉnh đánh giá, việc thu hồi kinh phí do thanh toán vượt giá trị quyết toán chưa được quan tâm chỉ đạo, trong thời gian dài từ năm 2007 đến năm 2018, Sở Tài chính mới tham mưu cho tỉnh chỉ đạo thực hiện việc thu hồi. Do vậy, số kinh phí thu hồi về ngân sách đạt thấp, thí dụ: tính đến tháng 5-2019, chỉ có 1/41 chủ đầu tư thu được 100% số phải thu.

Chấn chỉnh tình trạng này, trong tháng 10-2019, UBND tỉnh Bắc Cạn đã yêu cầu các đơn vị phải rà soát, báo cáo, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm. Sở Nội vụ Bắc Cạn trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các đơn vị liên quan đã đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đối với các đơn vị có số phải thu không lớn nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ và không đề nghị xem xét xử lý kỷ luật; các đơn vị chưa thu đủ số tiền phải thu thì tiếp tục thực hiện việc thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền còn lại phải thu hồi và xác định rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan (bao gồm cả các cá nhân đã nghỉ chế độ, chuyển công tác,…), kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định…

Con số hơn 47 tỷ đồng lớn hơn số thu ngân sách trong một năm của một số huyện của tỉnh nghèo này. Việc không theo dõi, thống kê, đôn đốc thu hồi, nhiều sai phạm trong một thời gian dài cũng cho thấy, lỏng lẻo trong công tác quản lý vốn xây dựng cơ bản của Bắc Cạn cần phải được chấn chỉnh, khắc phục ngay để không tái diễn và làm mất vốn đầu tư của Nhà nước.

Dự án xây dựng, cải tạo vườn ươm Cao Kỳ (Chợ Mới) chưa thu hồi được hơn 523 triệu đồng thanh toán sai nhưng đã bỏ hoang.

 

Theo nhandan.com.vn