Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Triệu Tài Vinh làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về Nghị quyết 19-NQ/TW

Chiều 29/4, Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương do đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Quảng Ninh về kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, tiếp và làm việc cùng đoàn.

Đồng chí Triệu Tài Vinh phát biểu chỉ đạo

Trên quan điểm xác định việc đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả là nhiệm vụ then chốt, từ năm 2013, Quảng Ninh đã chủ động xây dựng Đề án "Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế" (Đề án 25) và ban hành Nghị quyết số 19 để triển khai thực hiện. Từ thực tiễn của Quảng Ninh, Trung ương đã ban hành Nghị quyết 18, Nghị quyết 19 để triển khai trên phạm vi toàn quốc.

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu ý kiến

Sau khi Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ban hành Nghị quyết số 19 năm 2017 về "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập", Quảng Ninh tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết với các giải pháp ở tầm mức cao hơn, đồng bộ hơn. Trong đó, đã tiến hành cổ phần hóa, giải thể, tổ chức lại đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương cấp huyện hoạt động không hiệu quả hoặc cần phải cơ cấu lại; đảm bảo nguyên tắc trên một địa bàn, với cùng một chức năng, nhiệm vụ chỉ có một đơn vị thực hiện.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu ý kiến

 

 

Bằng các giải pháp thực hiện khoa học, bài bản, đồng bộ, đến nay toàn tỉnh đã giảm 90 đơn vị sự nghiệp công lập và 2.320 người làm việc so với năm 2015. Hoàn thành chỉ tiêu giảm tối thiểu 10% so với quy định của Trung ương. Chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập không ngừng được nâng lên.

Đồng chí Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế phát biểu ý kiến

Tại buổi làm việc, thành viên đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương bày tỏ đồng tình và đánh giá cao sự chủ động, đi đầu trong đổi mới của tỉnh Quảng Ninh. Qua đó, mong muốn được làm rõ hơn, cụ thể hơn về hiệu quả công tác vận hành cấu trúc mới, cơ chế mới sau khi thực hiện đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động.

Trên cơ sở những bài học kinh nghiệm trong thực tiễn triển khai, đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đã chia sẻ về những kết quả, cách làm của tỉnh Quảng Ninh trong thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW trên quan điểm quyết tâm, quyết liệt, đồng thuận của cả hệ thống chính trị.

Đồng chí Nguyễn Hoài Sơn - Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phát biểu ý kiến

Cụ thể: Tỉnh đã ban hành Chương trình hành động, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên kiểm điểm tiến độ, đánh giá kết quả, định kỳ tổ chức sơ, tổng kết, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai; các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động; xây dựng đề án cụ thể, đồng thời ban hành nhiều văn bản triển khai, xác định lộ trình, phân công cấp ủy viên phụ trách từng nội dung và chịu trách nhiệm kết quả đến cùng.

Từ đó, tạo chuyển biến mới trong tư duy, nhận thức của các cấp, các ngành, đơn vị và đặc biệt là đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động trong các đơn vị công lập; chú trọng khai thác, sử dụng có hiệu quả tài sản, nguồn lực để triển khai, mở rộng các dịch vụ, phục vụ nhân dân tốt hơn, tăng nguồn thu, nâng cao thu nhập, giảm chi thường xuyên cho ngân sách nhà nước, góp phần phát triển KT-XH của tỉnh.

Mục tiêu cao nhất là nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của các cấp ủy Đảng, chính quyền để phục vụ nhân dân tốt hơn. Đồng chí cũng đề nghị trên cơ sở thực tiễn của Quảng Ninh cũng như của các địa phương trong cả nước, Ban Kinh tế Trung ương tổng hợp, báo cáo Trung ương để tiếp tục ban hành những định hướng, chủ trương phù hợp với thực tế hiện nay cũng như yêu cầu phát triển trong thời gian tới.

Quang cảnh buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, khẳng định: Quảng Ninh đạt được những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh…, đã thu hút được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các tỉnh, thành trong cả nước. Tỉnh tiên phong triển khai nhiều mô hình mới, có những cách làm hay, sáng tạo, đột phá trong nhiều lĩnh vực.

Đồng chí mong muốn thời gian tới Quảng Ninh tiếp tục tạo điều kiện để đoàn công tác tìm hiểu, nghiên cứu, làm rõ các vấn đề đang quan tâm; theo dõi, đánh giá, giám sát việc triển khai các mô hình mới đã được áp dụng triển khai trên địa bàn, dựa trên lợi ích lâu dài của địa phương, quốc gia, dân tộc, hướng đến đổi mới, đồng bộ giữa chủ trương và hành động, giữa Trung ương và các địa phương.

Kết quả của chuyến khảo sát sẽ được Đoàn công tác báo cáo Trung ương đưa ra điều chỉnh đối với hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập cho phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay.

TTTTPT&DBKT