Việt Nam xuất siêu 2,76 tỷ USD trong 11 tháng năm 2017
Trong tháng 11/2017, Việt Nam tiếp tục xuất siêu 200 triệu USD; đưa tổng kim ngạch xuất siêu của Việt Nam trong 11 tháng năm 2017 lên mức 2,76 tỷ USD, chiếm 1,4% tổng kim ngạch xuất khẩu.
 
Việt Nam xuất siêu 2,76 tỷ USD trong 11 tháng năm 2017
Hoạt động thương mại là điểm sáng trong bức tranh nền kinh tế Việt Nam

 

Theo đánh giá của Bộ Công Thương, hoạt động thương mại đang là một trong những điểm sáng trong bức tranh chung của nền kinh tế Việt Nam khi tăng trưởng xuất khẩu đạt mức cao nhất trong nhiều năm qua, trong khi đó nhập khẩu được kiểm soát và cán cân thương mại đạt mức thặng dư khá lớn.

Nhóm hàng nông sản, thủy sản có kim ngạch xuất khẩu ước đạt 23,5 tỷ USD, chiếm 12,1% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng 16,9% so với cùng kỳ. Riêng Xuất khẩu thủy sản 11 tháng năm 2017 ước đạt 7,6 tỷ USD, tăng 18,7% so với cùng kỳ và là mức tăng trưởng cao của ngành thủy sản. Xuất khẩu gạo trong 11 tháng năm 2017 ước đạt 5,5 triệu tấn, tăng 24,1% so với cùng kỳ 2016, trị giá đạt 2,5 tỷ USD, tăng 24,9%.

Xuất khẩu nhóm hàng nhiên liệu khoáng sản trong 11 tháng năm 2017 ước đạt 3,94 tỷ USD, tăng 26,4% so với cùng kỳ, chiếm 2,0% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của cả 4 mặt hàng than đá, dầu thô, xăng dầu, quặng và khoáng sản khác đều đạt mức tăng trưởng dương.

Xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt 157,3 tỷ USD, tăng 22,4% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 81,2% tổng kim ngạch xuất khẩu. Hầu hết các mặt hàng trong nhóm công nghiệp chế biến đều đạt mức tăng trưởng dương so với cùng kỳ. Trong đó, những mặt hàng có kim ngạch cao là mặt hàng máy tính, linh kiện điện tử và điện thoại, linh kiện điện thoại. Trong 11 tháng năm 2017, hai mặt hàng này có đóng góp nhiều nhất vào tăng kim ngạch xuất khẩu (tăng khoảng 16 tỷ USD so với 11 tháng năm 2016). Điển hình, điện thoại các loại và linh kiện đạt 41,29 tỷ USD, tăng 30,6% so với cùng kỳ, tương đương mức tăng tuyệt đối 9,7 tỷ USD.

Xuất khẩu hàng dệt11 tháng qua ước đạt 23,6 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ. Xuất khẩu xơ sợi là điểm sáng trong xuất khẩu hàng dệt may với mức tăng trưởng mạnh 21,7% so với cùng kỳ năm trước (kim ngạch đạt 3,2 tỷ USD).

Các thị trường xuất khẩu chính có mức tăng tương đối mạnh, thị trường Châu Á là thị trường cũ, tuy nhiên ước xuất khẩu 11 tháng có mức tăng khá với cùng kỳ năm 2016 (30,8%), chiếm tỷ trọng 52,1% tổng kim ngạch xuất khẩu; các thị trường còn lại có mức tăng nhẹ.

Dự kiến cả năm 2017, xuất khẩu sẽ vượt qua mốc dự kiến 202 tỷ USD và có thể sẽ đạt trên 210 tỷ USD (tăng khoảng 20% so với năm 2016).

Về nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu trong 11 tháng năm 2017 tăng đáng kể so với cùng kỳ, xấp xỉ 21%. Thị trường Châu Á có mức tăng mạnh 22,2% và chiếm 81% tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam. Với mức tăng trưởng lên tới 21,1%, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa của nước ta sau 11 tháng năm 2017 đã cao hơn nhiều so với mục tiêu tăng trưởng 6 - 7% trong năm 2017. 

Theo baophapluat.vn