Ðà Nẵng đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao

Thành ủy Ðà Nẵng vừa ban hành Chương trình số 42-CTr/TU ngày 5-2-2020 về triển khai thực hiện chuyên đề đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao (CNC), sản xuất tập trung, quy mô lớn gắn với xây dựng nông thôn mới.

Trồng hoa ứng dụng công nghệ cao tại xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, TP Ðà Nẵng. Ảnh: ANH ÐÀO

 

Ðể thực hiện được các mục tiêu này, thành phố sẽ rà soát, quy hoạch phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, chuyên canh phát triển vùng, khu nông nghiệp ứng dụng CNC phù hợp với quy hoạch chung của thành phố đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; đẩy nhanh tiến độ quy hoạch chi tiết và đầu tư hạ tầng các vùng nông nghiệp CNC… Ðồng thời, thành phố phát triển kinh tế thủy sản bền vững, phát triển khai thác xa bờ gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động khai thác hải sản xa bờ, chuyển dịch cơ cấu tàu thuyền… Ở vùng nông thôn, Ðà Nẵng đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn hướng đến phát triển nông nghiệp bền vững; tập trung quản lý, bảo vệ rừng gắn với các giải pháp nâng cao độ che phủ rừng, tăng diện tích rừng đặc dụng, phòng hộ và hỗ trợ trồng rừng nguyên liệu cây gỗ lớn.

Theo nhandan.com.vn