Hội nghị Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"

Ngày 02/3/2020, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương,

Trưởng Ban phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, trên cơ sở đánh giá một cách toàn diện mọi tiềm năng, thế mạnh của Thanh Hóa, Bộ Chính trị nhận thấy Thanh Hóa có điều kiện vươn lên phát triển mạnh mẽ, thực sự trở thành động lực không chỉ để phát triển cho khu vực Bắc Trung Bộ, miền trung và có tác động lan tỏa cho cả nước, mà còn góp phần quan trọng đảm bảo quốc phòng, an ninh, quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế. Do vậy, Bộ Chính trị đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo TW để xây dựng đề án phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa báo cáo Ban chỉ đạo

Trong quá trình xây dựng đề án, đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị phải giải quyết tốt mối quan hệ giữa kế thừa và phát triển; giữa phát triển nhanh và bền vững, đặt phát triển kinh tế xã hội của Thanh Hóa trong tương quan tổng thể phát triển chung của cả nước trên cơ sở khai thác và phát huy triệt để các lợi thế so sánh của Thanh Hóa.

Đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Dự khuyếtTrung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

tham gia ý kiến

Do đó, phải bám sát các Nghị quyết của Đảng trực tiếp hay gián tiếp có liên quan đến Thanh Hóa, các Nghị quyết của Đảng bộ Tỉnh qua các thời kỳ, các Nghị quyết của Trung ương mà đặc biệt là dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế xã hội của Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Đồng chí Bùi Văn Thạch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương tham gia ý kiến

Đề án phải thật sự có tầm nhìn chiến lược, quan điểm mục tiêu rõ ràng, hệ thống giải pháp đồng bộ, khả thi và có tính đột phá cao, trong đó đặc biệt quan tâm đến nhóm giải pháp về hoàn thiện thể chế để giúp Thanh Hóa có động lực khai thác đầy đủ mọi tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên, về bề dày lịch sử, truyền thống văn hóa và giá trị con người Thanh Hóa.

Đồng chí Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ tham gia ý kiến

Trước đó (chiều 01/3), cũng trong chuyến công tác, đồng chí Nguyễn Văn Bình cùng đoàn công tác đã thăm Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn, Cảng tổng hợp quốc tế Nghi Sơn tại Khu Kinh tế Nghi Sơn. Thăm và làm việc với Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, đồng chí Nguyễn Văn Bình khẳng định vai trò quan trọng của Khu Kinh tế Nghi Sơn, là điểm nhấn hết sức quan trọng, là bàn đạp và động lực phát triển của Thanh Hóa thời gian tới. Ghi nhận các ý kiến đề xuất của địa phương, đồng chí đề nghị Ban Kinh tế Trung ương tiếp thu, nghiên cứu phục vụ xây dựng đề án, đồng thời tổng hợp đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành liên quan giải quyết theo thẩm quyền.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham gia ý kiến

Trung tâm TTPT&DBKT