Quý I-2020: Kinh tế Thủ đô tăng trưởng 3,72%

Theo Cục Thống kê Hà Nội, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) Hà Nội quý I-2020 tăng 3,72% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm 1,17%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5,46%; khu vực dịch vụ tăng 3,2%.

Tăng trưởng quý I năm nay của Hà Nội đạt mức tăng thấp so với cùng kỳ nhiều năm gần đây, chủ yếu do ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19.

Đặc biệt, các ngành du lịch, vận tải, lưu trú, ăn uống, công nghiệp chế biến, chế tạo, hoạt động xuất nhập khẩu và một số ngành dịch vụ khác ghi nhận mức giảm mạnh.

Giá trị ngành bán buôn, bán lẻ quý I tăng 7,1%, đóng góp 0,71 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm. Tính chung quý I, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 135,7 nghìn tỷ đồng, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn nhiều mức tăng của cùng kỳ năm trước (quý I-2019 tăng 10,1%).

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 2,744 tỷ USD, giảm 18,1% so với cùng kỳ năm trước (quý I-2019 tăng 12,9%); trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm 9,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm 28,2%.

Một số nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ là: Giày dép tăng 5,2%; hàng gốm sứ tăng 6,5%.

Một số nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu giảm mạnh so với cùng kỳ: Hàng nông sản giảm 27,9% (gạo giảm 28,1%, cà phê giảm 27,9%); máy vi tính, hàng điện tử và linh kiện giảm 32,1%; xăng dầu giảm 36,7%.

Vốn đầu tư phát triển trên địa bàn Hà Nội thực hiện quý I-2020 đạt 63 nghìn tỷ đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2019. Nếu tính theo khu vực, vốn đầu tư thực hiện của Nhà nước đạt 20,4 nghìn tỷ đồng, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư thực hiện của khu vực ngoài Nhà nước đạt 34,9 nghìn tỷ đồng, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn của tổ chức, doanh nghiệp chiếm 76,8%; vốn đầu tư từ hộ dân cư chiếm 23,2%.

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 23-3-2020, kết quả thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố đạt 646,4 triệu USD, trong đó vốn của 170 dự án được cấp mới và 36 dự án tăng vốn đạt 389 triệu USD; góp vốn, mua cổ phần đạt 257,4 triệu USD.

Đến nay, toàn Hà Nội có 6.102 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 42,75 tỷ USD (trong đó đầu tư trực tiếp là 34,7 tỷ USD; góp vốn mua cổ phần là 7,98 tỷ USD). Tỷ lệ giải ngân đạt 62%, tương đương 26,5 tỷ USD (cao hơn tỷ lệ trung bình của cả nước là 58-59%), trong đó tỷ lệ vốn thực hiện giải ngân của các dự án đạt 53,8%.

Theo hanoimoi.com.vn