Thành phố Hồ Chí Minh: GRDP quý I-2020 ước đạt 335.682 tỷ đồng

Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý I-2020 ước đạt 335.682 tỷ đồng, tăng 0,42% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 4,06%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 3,13%; khu vực thương mại dịch vụ giảm 1,23%...

Theo Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, mức tăng trưởng của các khu vực, các lĩnh vực kinh tế đều thấp hoặc giảm so với cùng kỳ năm trước. Chịu tác động nhiều nhất là khu vực thương mại dịch vụ, khi mức tăng trưởng của khu vực này chỉ bằng 98,77%, giảm 1,23%.

Một số ngành có nhiều hoạt động kinh doanh sôi nổi trước đây hiện rơi vào tình trạng hoạt động cầm chừng. Có 5/9 ngành dịch vụ trọng yếu có mức tăng trưởng âm như: Vận tải kho bãi giảm 0,37%; kinh doanh bất động sản giảm 12,85%; giáo dục và đào tạo giảm 26,57%; y tế và hoạt động cứu trợ giảm 2,92%; dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm 31,69%...

Theo hanoimoi.com.vn