Trưởng Ban Kinh tế Trung ương dự Đại hội Đảng bộ Thành phố Hải Dương
Ngày 6/6, tại Thành phố Hải Dương, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hải Dương lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã khai mạc. Đây là Đại hội điểm cấp trên cơ sở đầu tiên của tỉnh Hải Dương.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Bình chúc mừng Đại hội. - Ảnh: Báo Hải Dương

 

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã về dự và chỉ đạo đại hội. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Trung ương, các đồng chí lão thành cách mạng, lãnh đạo tỉnh Hải Dương.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Bình đã đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đối với Thành ủy Hải Dương trong công tác tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở và chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Dương theo đúng các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy Hải Dương.

Cơ bản đồng tình với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, những giải pháp chủ yếu cùng với các dự án, công trình trọng điểm và 3 khâu đột phá đã đề ra trong Báo cáo chính trị trình Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Bình đã gợi mở một số vấn đề để Đại hội nghiên cứu, thảo luận như: làm rõ những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua, phân tích những hạn chế cần khắc phục, nhất là đánh giá làm rõ, phân tích sâu nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, yếu kém; rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; phân tích và nhận diện đúng bối cảnh tác động đến sự phát triển của tỉnh để đưa ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm tới và xa hơn cho giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xứng tầm là đô thị trung tâm của tỉnh Hải Dương.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đề nghị Đại hội cần tập trung thảo luận, làm rõ các biện pháp để thực hiện thành công 3 nhiệm vụ đột phá đã nêu trong Báo cáo chính trị gồm: đẩy mạnh cải cách hành chính; chuyển đổi mạnh mẽ khu vực công đáp ứng yêu cầu chính quyền đô thị và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, trật tự văn minh đô thị, xây dựng thành phố Hải Dương "xanh, thông minh, thân thiện, an toàn". Trong đó, Thành phố cần chú trọng rà soát, bổ sung, lập mới các quy hoạch phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; chuyển đổi phát triển đô thị từ tăng trưởng đơn thuần sang phát triển theo chiều sâu, tạo sự thay đổi về chất; lựa chọn các công trình, dự án có ý nghĩa động lực để triển khai đầu tư có hiệu quả. Ngoài ra, chú trọng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị,ưu tiên các công trình hạ tầng công cộng nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; quan tâm phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân. Thành phố cũng cần tập trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh và đất nước.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình cũng lưu ý, các đại biểu cần thảo luận, tham gia ý kiến với tinh thần trách nhiệm cao nhất vào các Văn kiện trình Đại hội. Trên cơ sở những kinh nghiệm rút ra trong lãnh đạo chỉ đạo, Đại hội sáng suốt bầu Ban Chấp hành khóa XXIII phải là một tập thể thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng; tiêu biểu về trí tuệ, có tầm nhìn chiến lược, có tư duy đổi mới, sáng tạo; gắn bó mật thiết với nhân dân, biết lắng nghe, tự phê bình và phê bình nghiêm túc, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân; đủ uy tín, năng lực lãnh đạo Thành phố trước yêu cầu phát triển mới.

Đại hội sẽ tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XXIII, bầu Bí thư Thành ủy Hải Dương trực tiếp tại Đại hội; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII. Đại hội bế mạc vào ngày 7/6./.

Theo báo Chính phủ