Đồng Tháp đẩy mạnh thu hút đầu tư vào phát triển nông nghiệp

Kế hoạch xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021 - 2025 được Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư vào phát triển nông nghiệp công nghệ số, tự động hóa, quản trị tiên tiến, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, thích ứng với biến đổi khí hậu, hình thành trung tâm cơ giới hóa nông nghiệp và phát triển công nghiệp chế biến nông sản.

 

Mô hình du lịch nông nghiệp thời gian qua được tỉnh Đồng Tháp khai thác khá hiệu quả

Ảnh minh họa: An Nhiên

Mục tiêu của kế hoạch là tăng cường triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư nhằm thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030 theo hướng phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh nông sản. Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào phát triển nông nghiệp công nghệ số, tự động hóa, quản trị tiên tiến, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, thích ứng với biến đổi khí hậu, hình thành trung tâm cơ giới hóa nông nghiệp và phát triển công nghiệp chế biến nông sản.

Bên cạnh đó, kế hoạch đã đề ra mục tiêu tập trung phát triển thêm các sản phẩm chủ lực (lúa, cá tra, hoa kiểng, xoài và các ngành hàng có tiềm năng), hình thành và phát triển bền vững các vùng sản xuất nông thủy sản quy mô tập trung, sản xuất theo chuỗi giá trị của từng loại sản phẩm. Qua đó, từng bước tiến hành tiêu chuẩn hóa hệ thống nuôi trồng gắn với truy xuất nguồn gốc, đưa sản phẩm nông nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Kế hoạch xác định thu hút khoảng 5% doanh nghiệp (DN) đầu tư trực tiếp vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn (trong tổng số DN đầu tư trên địa bàn tỉnh trên các lĩnh vực); đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư trực tiếp từ nước ngoài và các dự án đầu tư của các tập đoàn lớn...

Các lĩnh vực tỉnh Đồng Tháp ưu tiên, thu hút đầu tư, đó là: Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ đảm bảo an toàn thực phẩm, thân thiện với môi trường và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên; thu hút các dự án đầu tư thúc đẩy cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến, bảo quản đối với các ngành hàng nông sản chủ lực; đầu tư vào lĩnh vực chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số, công nghệ thông tin trong toàn bộ các khâu của chuỗi giá trị.

UBND tỉnh Đồng Tháp khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn và hạ tầng thương mại ở nông thôn ngày càng hiện đại. Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư vào phát triển hệ thống cung ứng và phân phối nông sản, xây dựng chợ đầu mối/trung tâm phân phối nông sản hiện đại; trung tâm đấu giá, sàn giao dịch thương mại điện tử nhằm giới thiệu, quảng bá, đấu giá các mặt hàng nông sản; ưu tiên thu hút đầu tư vào phát triển các dịch vụ du lịch.../..

Theo dangcongsan.vn