Họp Tổ Biên tập xây dựng Đề án tổng kết thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW

Thực hiện Chương trình làm việc của Ban Kinh tế Trung ương, sáng ngày 9/6, Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức buổi họp Tổ Biên tập lần thứ nhất Đề án Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 1/7/2004 của Bộ Chính trị khóa IX về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2020. Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ Biên tập Tổng kết Nghị quyết tham dự và chủ trì cuộc họp. Tham dự có các đồng chí đại diện là các Ban, Bộ, ngành là thành viên Tổ Biên tập; các đồng chí đại diện Lãnh đạo các tỉnh, thành ủy các địa phương là thành viên Tổ Biên tập dự họp với hình thức trực tuyến.

 

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn chủ trì Hội nghị

Phát biểu tại Cuộc họp, đồng chí Phó Trưởng Ban Nguyễn Hồng Sơn nhấn mạnh: Xác định rõ vai trò và tầm quan trọng của vùng với cả nước và nhằm định hướng phát triển vùng trong thời gian tới, ngay từ đầu năm 2019, Bộ Chính trị khóa XII đã giao Ban Kinh tế Trung ương chủ trì phối hợp các Bộ, ngành và địa phương trong vùng xây dựng Đề án "Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 1/7/2004 của Bộ Chính trị khóa IX về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2020" báo cáo Bộ Chính trị vào tháng 12/2019. Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 37-NQ/TW theo Quyết định số 184-QĐ/TW ngày 26/3/2019 của Bộ Chính trị đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và tiến độ đề ra theo Kế hoạch. 

 

 

Thiếu tướng Trần Hồng Công, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng phát biểu ý kiến

Đến năm 2021, Bộ Chính trị khóa XIII tiếp tục giao Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương liên quan tiếp tục triển khai Đề án và báo cáo Bộ Chính trị trong quý 4/2021. Theo phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Kinh tế Trung ương đã Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo với đại diện của 16 bộ, ban, ngành và 14 đồng chí Lãnh đạo tỉnh ủy các địa phương trong vùng. Theo đó, Tổ Biên tập sẽ triển khai các nhiệm vụ theo Ban Chỉ đạo. Các bộ, ngành, địa phương sẽ phối hợp với Ban Kinh tế Tế Trung ương đúng theo chức năng nhiệm vụ. Đồng chí đề nghị các thành viên Tổ Biên tập thảo luận với mục đích thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Lê Thị Tường Thu, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

phát biểu ý kiến

Tại cuộc họp, các thành viên Tổ Biên tập căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của bộ, ngành để thảo luận, góp ý cho nhiệm vụ của Tổ Biên tập; Thảo luận về đề xuất, kiến nghị cho vùng, thực trạng phát triển đặc thù của vùng, tiềm năng, lợi thế của vùng... Các đại biểu cũng đã thảo luận nhiều vấn đề dựa trên các nhóm nhiệm vụ của tổ biên tập như nông nghiệp, kế hoạch - đầu tư, giao thông vận tải, khoa học công nghệ, giáo dục, công thương… Ý kiến đại biểu từ điểm cầu Ban Kinh tế Trung ương cũng đặt vấn đề về bảo đảm quốc phòng, an ninh, về giao thương biên giới … 

Đại diện tỉnh Lạng Sơn phát biểu trực tuyến

Các đại biểu từ địa phương cũng có nhiều ý kiến về báo cáo chuyên đề; về định hướng, mục tiêu, giải pháp để phát triển kinh tế các tỉnh trong vùng đặt trong tổng thể phát triển vùng Trung du và miền núi Bắc bộ; về hạ tầng, quy hoạch, phát triển nông nghiệp, tiêu thụ sản phẩm cho người dân trong vùng, đào tạo nghề, ứng phó với biển đối khí hậu, thúc đẩy liên kết vùng, về phát huy tiềm năng, thế mạnh và đề xuất cơ chế chính sách đặc thù cho vùng.

Các điểm cầu tại địa phương

Đánh giá cao sự tích cực làm việc, đóng góp những ý kiến sâu sắc của các đại biểu, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn đề nghị, việc tổng kết cần bám sát mục tiêu, giải pháp Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 và Kết luận số 26-KL/TW ngày 02/8/2012, qua đó đưa ra những đề xuất, kiến nghị xác đáng. Đồng chí nhấn mạnh, trong nghiên cứu và xây dựng đề án, cần lấy nghiên cứu thực địa để mở rộng ra toàn vùng; Xác định đúng theo vai trò, vị trí, tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong vùng, đưa ra các đề xuất, kiến nghị phát triển từng địa phương trong tổng thể phát triển vùng. Đồng chí cũng lưu ý các thành viên Tổ Biên tập cần phát huy thế mạnh của bộ, ban, ngành mình để những ý kiến tổng quát, phù hợp với vùng. Đồng chí Phó Trưởng Ban đề nghị tất cả các đồng chí trong Tổ Biên tập phát huy tinh thần sáng tạo, thực hiện các nhiệm vụ được giao theo sự phân công của Ban Chỉ đạo với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, nhằm hoàn thành các mốc tiến độ đề ra.

Quang cảnh buổi làm việc

Trung tâm TTPT&DBKT