Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW làm việc với Thành ủy Hà Nội về Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI

Trong khuôn khổ Chương trình làm việc với các ban, bộ ngành, địa phương về nhiệm vụ Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, chiều ngày 16/7/2021, tại Hà Nội, đoàn công tác Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW do đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ Biên tập làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thành ủy Hà Nội về Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XI. Tham dự và chủ trì buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương; lãnh đạo Thành ủy Hà Nội, lãnh đạo các sở, ban, ngành, các quận, huyện, thị của Hà Nội; các đồng chí thuộc Ban Chỉ đạo và Thường trực Tổ Biên tập Tổng kết Nghị quyết.

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ Biên tập Tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW nhấn mạnh tầm quan trọng của Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nghị quyết đã mở đường cho những cơ chế, chính sách mới về quản lý và sử dụng đất đai tiết kiệm, hiệu quả, bền vững hơn với trọng tâm là Luật Đất đai năm 2013. 

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội 

phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí cho biết, trong 9 năm qua, các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương đã tích cực tổ chức thực hiện các quan điểm và 11 nhóm định hướng về đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai được nêu tại Nghị quyết số 19-NQ/TW với nhiều kết quả quan trọng. Chính sách và pháp luật về đất đai đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo ổn định chính trị - xã hội và quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trường sinh thái, qua đó làm tăng niềm tin của nhân dân vào Nhà nước và sự lãnh đạo của Đảng. Tuy nhiên, nguồn lực về đất đai chưa được phát huy đầy đủ để trở thành nội lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Việc sử dụng đất đai còn lãng phí, chưa tiết kiệm, hiệu quả và bền vững. Trong bối cảnh đó, thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII; Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII; Ban Bí thư đã ban hành quyết định số 01-QĐ/TW ngày 26/3/2021 và bổ sung quyết định số 15-QĐ/TW theo đó, phân công đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ là Trưởng Ban Chỉ đạo; đ/c Trần Tuấn Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương là Phó Trưởng Ban Thường trực và Ban Kinh tế Trung ương là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW.

Đồng chí Cao Đức Phát, Nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn nêu rõ, với vị trí, diện tích và vai trò đặc biệt quan trọng của Thủ đô Hà Nội, việc Tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW của Thành uỷ Thành phố có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc Tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW trong toàn quốc, góp phần giúp cho Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện thành công mục tiêu và kế hoạch đề ra. Căn cứ vào các nội dung Báo cáo của thành phố Hà Nội, đồng thời để đáp ứng yêu cầu xây dựng Báo cáo Tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW của Trung ương, Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn đề nghị, các đại biểu cần tập trung làm rõ thêm một số nội dung từ thực tiễn của địa phương, chia sẻ cụ thể hơn và sâu hơn về những vấn đề trọng tâm, đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các quan điểm chỉ đạo và 11 định hướng được đề ra trong Nghị quyết 19-NQ/TW, nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc; những đề xuất, kiến nghị mang tính đột phá về giải pháp nhằm xử lý các khó khăn, vướng mắc không chỉ ở giác độ các giải pháp cụ thể, liên quan đến Luật Đất đai năm 2013 mà còn ở giác độ quan điểm và định hướng.

Đồng chí Nguyễn Trọng Đông, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện

Nghị quyết 19-NQ/TW của Thành ủy Hà Nội

Tại buổi làm việc, Thành ủy Hà Nội đã thông tin một số nội dung về kết quả Tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW của thành phố Hà Nội. Các ý kiến trao đổi, thảo luận làm rõ hơn một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong việc thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trên cơ sở đó, các ý kiến đã tập trung vào các đề xuất, kiến nghị cũng như những gợi mở về những chủ trương, định hướng, giải pháp trong thời kỳ mới với mục tiêu đảm bảo nguồn tài nguyên đất đai được sử dụng một cách hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả, bền vững nhất và thực sự là một công cụ quan trọng của nhà nước trong việc thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, bền vững hơn.

Đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội nêu rõ, Thành ủy Hà Nội nhận thức rất rõ vai trò, tính đại diện của Hà Nội; có tầm quan trọng to lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của cả nước, vì vậy, Hà Nội đã triển khai quyết liệt công tác Tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW, trên cơ sở buổi làm việc hôm nay với Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW, Thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tiếp thu các ý kiến để khẩn trương hoàn thiện Báo cáo, qua đó có những kiến nghị, đề xuất với Trung ương về chính sách pháp luật đất đai trong giai đoạn mới. 

Đồng chí Dương Duy Hưng, Trợ lý Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phát biểu tại buổi làm việc

Với sự vào cuộc quyết liệt của của Thành ủy Hà Nội trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Tổng kết thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW, cũng như những ý kiến trao đổi về những nội dung trong Báo cáo của Thành phố tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn cho biết, Tổ Biên tập sẽ nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị, giải pháp chủ yếu của Thành phố để đưa vào Báo cáo Tổng kết Nghị quyết. Đồng chí cũng đề nghị Thành ủy Hà Nội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thường trực Ban Chỉ đạo và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị của Thành phố kịp thời bổ sung những thông tin cần thiết để phục vụ Tổng kết; khẩn trương làm rõ những vấn đề chưa rõ khi Ban Chỉ đạo có yêu cầu để kịp thời tổng hợp ý kiến trình Bộ chính trị và Ban Chấp hành Trung ương theo đúng kế hoạch đã đề ra./.

Đồng chí Phạm Hồng Hải, Vụ trưởng Vụ Kinh tế Vùng và địa phương phát biểu tại buổi làm việc

Đại diện Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc

Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phát biểu tại buổi làm việc

Quang cảnh buổi làm việc

 

Trung tâm Thông tin, Phân tích và Dự báo kinh tế