Báo cáo cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam tháng 11/2021 của World Bank

Kính gửi các đồng chí Báo cáo cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam tháng 11/2021 của World Bank

Mời ấn vào link để xem
Báo cáo cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam tháng 11/2021 của World Bank