Báo cáo chỉ số kinh tế vĩ mô tháng 9/2017

CPI các tháng năm 2017

Thu chi NSNN

Đầu tư trực tiếp nước ngoài

Tốp 10 quốc gia đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

(tính đến 20/8/2017)

Đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước tháng 8/2017

so với cùng kỳ tháng trước

Đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước 8 tháng đầu năm 2017

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng

Xuất nhập khẩu

Tình hình hoạt động doanh nghiệp

Khách quốc tế đến Việt Nam 8 tháng đầu năm 2017