Chỉ số kinh tế vĩ mô 6 tháng đầu năm 2021

   

 

 

 

6 tháng đầu năm 2021

(Tăng so với cùng kỳ năm trước, xem chi tiết)

  • +5,67
  • +1,47
  • +11,45
  • +4,9
    Tỷ USD
  • +15,27
    Tỷ USD
  • +1,47