Chỉ số kinh tế vĩ mô Tháng 9/2020

   

 

 

9 tháng đầu năm 2020

(Tăng so với cùng kỳ năm trước, xem chi tiết)

  • +2,12
  • +3,85
  • +2,4
  • +0,7
  • -19,9
  • 16,99