Chỉ số kinh tế vĩ mô năm 2020

   

 

 

 

Năm 2020

(Tăng so với cùng kỳ năm trước, xem chi tiết)

  • +2,91
  • +3,23
  • +3,36
  • +2,6
    Tỷ USD
  • +28,5Tỷ USD
  • +19,1